Stop. Reflect. Do Better!

Idea

Dzięki projektowi Stop. Reflect. Do Better zapraszamy osoby pracujące z młodzieżą i działające na rzecz pokoju do zatrzymania się i zainwestowania czasu w zadbanie o swój dobrostan psychiczny!

Ogólnym celem projektu jest:

 • wspieranie dobrostanu psychicznego profesjonalistów/ek, osób pracujących z młodzieżą, koordynatorów/ek i działaczy/ek na rzecz pokoju,
 • dalsze budowanie ich kompetencji, a także wzmacnianie organizacji pozarządowych, które reprezentują…
 • …po to, by zapewniały młodym ludziom wysokiej jakości działania wolontariackie i edukacyjne.

Dlaczego to robimy?

 • nasze życie jako działaczy/ek na rzecz pokoju i osób pracujących z młodzieżą jest pełne zadań, lista rzeczy do zrobienia nigdy się nie kończy, a w pracy często spotykamy nieoczekiwane wyzwania i komplikacje,
 • wiemy, że chwile odpoczynku i refleksji są potrzebne, ale często wydają się nierealnym luksusem,
 • jako organizacje musimy znaleźć nowy sposób na skuteczne i pozytywne radzenie sobie z nową rzeczywistością oraz wspieranie dobrostanu psychicznego i rozwoju naszych zespołów,
 • kiedy uda nam się znaleźć równowagę, znów będziemy w stanie zapewnić wysokiej jakości wsparcie grupom, z którymi pracujemy.

Jesteśmy partnerstwem 10 organizacji: Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Polska (lider), CVS BulgariaSCI CatalunyaSCI GermanyÚtilapu HungaryVSI IrelandSCI ItalyCID North MacedoniaPara Onde? Portugal oraz Zavod Voluntariat – SCI Slovenia.

 

Działania

Podczas naszego projektu:

 • uczymy się i stosujemy dobre mechanizmy dbania o zdrowie psychiczne i dobrostan naszych pracowników/czek młodzieżowych,
 • rozwijamy ich kompetencje w pracy z wolontariuszami\kami, młodymi ludźmi i lokalnymi społecznościami w czasach ciągłych zmian.

 

Projekt składa się z 8 etapów:

1. Faza przygotowawcza (9.2023-1.2024)

2. Szkolenie “Empowering Youth Workers: Building Resilience and Managing Stress” (22-29.02.2024)
Międzynarodowe szkolenie z udziałem 33 uczestników z 10 krajów, które odbyło się w Poznaniu. Kluczowe treści: dobrostan psychiczny, szczęście, radzenie sobie ze stresem, uważność, jak przetrwać w czasach VUCA.

3. Webinaria na temat dobrostanu psychicznego (3-5.2024)
Organizujemy 3 webinaria w języku angielskim wspierające dobrostan psychiczny pracowników młodzieżowych. Tematy to: “Stress Management” (13.04.2024), “Emotional Self-Care” (11.04.2024) and “Positive Psychology Tools for Well-Being” (22.05.2024).

4. Szkolenie “Mindful Youth Work: Cultivating Well-Being in Yourself and Others” (9-16.05.2024)
Drugie międzynarodowe szkolenie w Poznaniu. Kluczowe treści: zapewnienie wysokiej jakości pracy z młodzieżą, Porozumienie bez Przemocy (NVC), inteligencja emocjonalna i społeczna, integracja i różnorodność. 

5. Działania lokalne (3-9.2024)
Organizowanie i prowadzenie działań na poziomie lokalnym przez zespoły uczestników projektu przy naszym wsparciu mentorskim.

6. Publikacja “Well-Being Cards” (9.2024)
Karty wspierające pokój z samym sobą i zdrowie psychiczne osób pracujących z młodzieżą i grup, z którymi pracują. Przewiń w dół, aby uzyskać więcej informacji!

7. Rozpowszechnianie (3-10.2024)
Rozpowszechnianie rezultatów projektu (np. praktyk, scenariuszy warsztatów) i kart “Well-Being Cards” w naszych krajach i poza nimi, m.in. poprzez Open Webinar – otwarte webinarium planowane na październik 2024!

8. Ewaluacja (11.2024)

“Empowering Youth Workers:
Building Resilience and Managing Stress”

22-29 lutego 2024
Poznań, Polska

Podczas szkolenia 30 osób pracujących z młodzieżą, koordynatorów/ek 
i działaczy/ek na rzecz pokoju:
– poszerzyło wiedzę na temat zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia,
– poznało różne narzędzia i mechanizmy podtrzymywania i wzmacniania dobrostanu i szczęścia własnego i młodych ludzi,
– wymieniło się pomysłami, dobrymi praktykami, inspiracjami i zasobami,
– zaplanowało działania następcze w swoich społecznościach lokalnych po zakończeniu kursu.

“Mindful Youth Work: Cultivating Well-Being
in
Yourself and Others”

9-16 maja 2024
Poznań, Polska

Podczas szkolenia 30 osób pracujących z młodzieżą, koordynatorów/ek i działaczy/ek na rzecz pokoju:
– poszerzy wiedzę na temat zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia
– poprawi samoregulację i zarządzanie relacjami,
– nabyje umiejętności rozwiązywania konfliktów,
– wymieni się pomysłami, dobrymi praktykami, inspiracjami i zasobami,
– zaplanuje działania następcze w swoich społecznościach lokalnych po zakończeniu kursu.

Karty “Well-Being Cards”

W 2024 roku opracujemy kieszonkowe “Karty dobrostanu psychicznego” (“Well-Being Cards”).
Będą one narzędziem do podtrzymywania codziennego dobrostanu osób i grup pracujących z młodzieżą i działających na rzecz pokoju: profesjonalistów/ek, liderów/ek, aktywistów/ek, edukatorów/ek i trenerów/ek. Karty będą zawierać dobre praktyki i innowacyjne pomysły i będą odpowiednie zarówno do użytku indywidualnego jak i grupowego. Każdy zestaw będzie składał się z około 40 kart. Dodatkowo dostępna będzie wersja online do pobrania.
“Well-Being Cards” zostaną zaprezentowane publicznie podczas otwartego webinarium w październiku 2024 roku.

 

Rezultaty

Dla osób uczestniczących w projekcie:

 • zwiększona samoświadomość, motywacja i pewność siebie w celu zapewnienia wysokiej jakości pracy z młodzieżą,
 • lepsze zrozumienie współczesnych wyzwań i tego, jak w obecnej rzeczywistości dbać o dobrostan psychiczny,
 • poprawa kompetencji i znajomości konkretnych narzędzi do wykorzystania w regularnej pracy z młodzieżą.

Dla naszych organizacji partnerskich:

 • lepsza atmosfera i środowisko pracy,
 • zwiększony potencjał osób zatrudnionych w organizacjach,
 • lepsza jakość działań (na żywo i online) na rzecz młodzieży.

Dla europejskiej pracy z młodzieżą:

 • międzynarodowe możliwości zdobywania wysokiej jakości doświadczeń edukacyjnych na temat dobrostanu i zdrowia psychicznego poprzez nasze webinaria, szkolenia i lokalne działania,
 • wiedza, jak dbać dobrostan psychiczny młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą i aktywistów/ek na rzecz pokoju,
 • lepsza jakość pracy z młodzieżą.

 

Dzięki krokom podjętym w naszym projekcie zaobserwujemy efekt motyla: osoby uczestniczące w projekcie będą mieć wpływ na swoje organizacje, a następnie na młodych ludzi, z którymi pracują, poprzez nich – na społeczności lokalne, a następnie na Europę.

Dbałość o dobrostan psychiczny zaczyna się od każdego z nas, ale połączony efekt wielu pojedynczych wysiłków przynosi zmianę na lepsze, dla zdrowszego świata!

 

Zespół

Gośka Tur

Gośka Tur

Koordynatorka projektu

Socjolożka i edukatorka, certyfikowana członkini Stowarzyszenia Trenerskiego Organizacji Pozarządowych. W latach 2015-2020 pełniła funkcję Międzynarodowej Prezeski SCI.

Natalie Jivkova

Natalie Jivkova

Koordynatorka projektu

Facylitatorka, trenerka i coach z Bułgarii. Liderka międzynarodowych projektów edukacyjnych dotyczących uczenia się, pokoju i różnorodności. Z SCI związana od 2002 roku.

Donor

Nasz projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Jesteśmy bardzo wdzięczni za umożliwienie realizacji naszego pomysłu dzięki temu wsparciu!
Numer projektu 2023-1-PL01-KA153-YOU-000148664.

Logo donora