Wizja – Misja – Wartości

Nasza wizja

Nasze działania opieramy na przekonaniu, że najważniejszym, czego dziś wszyscy potrzebujemy, jest umiejętność współpracy pomiędzy ludźmi, społecznościami, kulturami, narodami. Dlatego wspólnie z wolontariuszami i partnerami realizujemy wizję naszego Stowarzyszenia poprzez edukowanie o współczesnym, zróżnicowanym świecie oraz budowanie wzajemnego zaufania między ludźmi niezależnie od ich tożsamości, stopnia sprawności, orientacji, czy przynależności narodowej, etnicznej lub religijnej. 

vision-sci
mission-sci

Misja

Wierzymy, że wszyscy ludzie mogą żyć razem w atmosferze wzajemnego zrozumienia i rozwiązywać konflikty bez uciekania się do przemocy. Naszą misją jest promowanie kultury pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowe projekty wolontariatu, jak wolontariat krótkoterminowy – workcampy,  wolontariat długoterminowy – Europejski Korpus Solidarności i szerokie działania edukacyjne.

Wartości 

Service Civil International i Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland realizują swoje działania w oparciu o następujące wartości:

  • Wolontariat – jako metoda, podstawa zmian społecznych, działanie z własnej inicjatywy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego bez poszukiwania materialnego wynagrodzenia
  • Niestosowanie przemocy – wybór pokojowego oporu i rozwiązywania konfliktów w sposób wolny od przemocy, jako zasada i metoda działania
  • Prawa Człowieka – poszanowanie każdej jednostki zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka
  • Solidarność – jako międzynarodowa solidarność dla sprawiedliwszego świata i solidarność międzyludzka w każdym wymiarze
  • Poszanowanie środowiska – i całego ekosystemu, którego jesteśmy częścią i, od którego zależymy
  • Włączenie – bycie otwartym na wszystkich, którzy podzielają nasze cele i idee bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, religię, narodowość, status społeczny, poglądy polityczne, orientację seksualną i jakiekolwiek inne możliwe podłoże dyskryminacji
  • Wzmacnianie – wspieranie ludzi w działaniu na rzecz transformacji struktur społecznych, kulturalnych, ekonomicznych, które wpływają na ich życie na każdym szczeblu
  • Współpraca – z lokalnymi społecznościami, a także krajowymi i międzynarodowymi partnerami dla wzmocnienia pozytywnego potencjału w społeczeństwie obywatelskim rozumianym, jako jedna całość
values-sci