Czym jest workcamp?

Workcamp to krótkoterminowy wolontariat trwający najczęściej dwa tygodnie. Ideą tego projektu jest promowanie porozumienia międzykulturowego i dialogu za pomocą pracy na rzecz lokalnych społeczności. Podczas workcampu wolontariusze z różnych krajów i w różnym wieku wspólnie pracują na rzecz lokalnej społeczności, wykonując rozmaite zadania, takie jak praca z dziećmi, zajęcia z młodzieżą czy prace związane z ochroną przyrody. Może być to odbudowa iberyjskiej wioski w Katalonii, prace renowacyjne przy zabytkowych domach w opuszczonej japońskiej wiosce, pomoc w produkcji naturalnych nawozów na eko farmie w Indonezji czy projekt w bio rezerwacie w Austrii. Wolontariat i praca na rzecz pokoju stoją u podstaw idei workcampu. W Stowarzyszeniu Jeden Świat – SCI Poland oraz w całym SCI wierzymy, że każdy czas jest na to dobry. Czekamy na Ciebie.

Podczas całego Workcampu byliśmy zaangażowani w różne działania, takie jak organizowanie gier, zapewnianie wsparcia edukacyjnego i tworzenie bezpiecznego, integracyjnego środowiska. Budowanie znaczących więzi z dziećmi i obserwowanie ich postępów pozostawiło na mnie nieodwracalne wrażenie. Doświadczenie pracy z dziećmi na workcampie było dla mnie satysfakcjonujące i inspirujące!

Mariia Kozemko

Lipianka, 2023

Krótka historia workcampu

Tradycja workcampów sięga początków dwudziestego wieku, a prekursorem tej idei był Pierre Ceresole – założyciel Service Civil International. Po zakończeniu I wojny światowej podjął inicjatywę zorganizowania pierwszego workcampu, którego celem był odbudowa francuskiej wioski zniszczonej podczas działań wojennych. Przez lata workcampy zmieniały swoją strukturę i charakter, niezmiennie przyciągając ludzi z całego świata, którzy – jako wolontariusze/ki- pracowali przy oddolnych inicjatywach, jednocześnie wzbogacając własne doświadczenie. Obecnie workcampy organizowane są przez cały rok w kilkunastu krajach na wszystkich kontynentach, zarówno przez oddziały, jak i przez organizacje partnerskie współpracujące z SCI.

Workcamp 2023
Workcamp 2023

Czym różni się workcamp od innych projektów wolontariatu zagranicznego?

Workcamp to wolontariat krótkoterminowy, w którym najważniejsze są umiejętności miękkie, takie jak zdolności komunikacyjne, kompetencje międzykulturowe, otwartość oraz umiejętność pokojowego rozwiązywania konfliktów. Ponad wszystko stawiamy na entuzjazm, poczucie solidarności oraz zapał do pracy. Workcamp zakłada lokalność oraz integrację z miejscową ludnością, dzięki czemu uczestnicy/czki zyskują unikalny wgląd w życie i dynamikę społeczności, na rzecz której pracują. W przeciwieństwie do wielu innych wolontariatów, workcampy nie mają żadnych ograniczeń wiekowych, a niektóre z nich są otwarte na uczestnictwo rodzin z dziećmi, co czyni je jednymi z najbardziej inkluzywnych projektów tego typu. Unikalną cechą workcampu jest tzw. „study part”, czyli część edukacyjna, w ramach której uczestnicy zdobywają wiedzę na tematy związane z tematyką danego workcampu oraz wartościami ruchu Service Civil International. Może się to odbywać w formie warsztatów, spotkań lub prelekcji z pracownikami organizacji goszczących, koordynatorami workcampów czy przeszkolonymi wolontariuszami. Organizacjami goszczącymi podczas workcampu nierzadko są małe instytucje, często znajdujące się w niewielkich miejscowościach. Dzięki temu uczestnicy mają unikalną szansę na poznanie danego kraju od zupełnie innej strony, z dala od dużych ośrodków miejskich, podczas gdy dla organizacji goszczących jest to szansa na realizowanie i rozwijanie swoich działań oraz budowanie partnerstwa.

Workcamp 2023
Workcamp 2023

Czy workcamp to turystyka?

Podczas workcampu wolontariusze pracują około 5-7 godzin dziennie. Z racji tego, workcampy często odbywają się w małych miejscowościach, ewentualne zwiedzanie i atrakcje turystyczne możliwe są tylko w weekend. Jako Stowarzyszenie Jeden Świat zdajemy sobie sprawę z tego, że workcampom i krótkim wyjazdom wolontariackim często zarzuca się promowanie wolonturystyki, czyli biznesu polegającego na monetyzowaniu wolontariatu oraz łączeniu pomocy z pomaganiem, w którym możliwość pracy na rzecz lokalnej społeczności jest usługą, za którą trzeba nierzadko sporo zapłacić. W SCI pracujemy tylko z zaufanymi partnerami i dokładamy wszelkich starań, aby nasze projekty odbywały się tylko w miejscach, gdzie występuje dana potrzeba społeczna oraz aby to korzyść dla lokalnej społeczności była priorytetem. Od ponad stu lat cel workcampów pozostaje ten sam – promowanie porozumienia międzyludzkiego oraz praca na rzecz pokoju, dlatego element wymiany kulturowej oraz dialogu są nieodłączną częścią każdego projektu. Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę na to, aby nasze projekty realizowane były w porozumieniu z lokalną społecznością i wraz z poszanowaniem jej interesów. Uczestnicy workcampów nigdy nie zastępują miejscowych nauczycieli czy wychowawców, a pełnią jedynie rolę ich asystentów. Wierzymy, że wymiana kulturowa, w szczególności ta oparta na kolektywnej pracy i solidarności pomaga budować lepszy świat.

Workcamp 2023
Workcamp 2023

Skąd bierze się opłata pobierana przez Stowarzyszenie Jeden Świat?

Opłata w wysokości 495 złotych (445 dla członków wspierających Stowarzyszenia) pobierana jest od każdego uczestnika, który zdecyduje się wyjechać na workcamp ze Stowarzyszeniem Jeden Świat-SCI Poland. Ta kwota pokrywa m.in. koszt ubezpieczenia podczas całego pobytu (poza podróżą). Część tej opłaty jest również lokowana na tzw. funduszu solidarnościowym, który tworzony jest przez wszystkie oddziały SCI, a którego celem jest umożliwienie uczestnictwa w workcampach osobom, których trudna sytuacja finansowa uniemożliwia uiszczenie opłaty administracyjnej. Dzięki tej opłacie jesteśmy również w stanie zapewnić utrzymanie i wsparcie techniczne platformy OPS, za pośrednictwem której odbywa się rekrutacja na workcamp. Umożliwia nam ona również utrzymanie pracowniczki odpowiedzialnej za koordynowanie workcampów. Jest to osoba, która na każdym etapie projektu jest osobą pozostającą w kontakcie z wolontariuszami oraz służącą im wszelkim wsparciem. Jeżeli masz więcej pytań dotyczących opłaty za workcampy czy transparentności Stowarzyszenia, napisz do nas!

Co pokrywa opłata dodatkowa pobierana przez niektórych partnerów?

Większość organizacji goszczących workampy SCI nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za uczestnictwo, jednak część naszych partnerów realizuje projekty, które wiążą się z dodatkowymi kosztami (dotyczy to głównie workcampów poza Europą). W tym przypadku ich wysokość jest uzależniona od miejsca oraz rodzaju realizowanego projektu. Pozwala to organizacjom goszczącym sfinansować zakwaterowanie oraz wyżywienie wolontariusza podczas trwania projektu. Ze względu na to, że nierzadko są to małe, lokalne organizacje, które nie mogą liczyć na dofinansowanie, decydują się na pobieranie kwoty, bez której realizacja workcampu nie byłaby możliwa.

Tyle workcampów zorganizowaliśmy już w Polsce

Znajdź swój idealny workcamp na workcamps.sci.ngo!

Sprawdź jak wziąć udział!