Zespół

Stowarzyszenie Jeden Świat — SCI Poland to przede wszystkim tworzący je ludzie. Ważne są wzajemne wspieranie w działaniu i wspólny rozwój,
a także duch otwartości i życzliwości dla nowych osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem.

Społeczność Stowarzyszenia tworzą osoby o różnym pochodzeniu, w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach. Działają w wybranych przez siebie wolontariackich zespołach lub realizują indywidualnie projekty.

Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia sami wybierają Zarząd oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną. 

Jest to najważniejszy organ Stowarzyszenia. Zbiera się raz do roku, zazwyczaj w marcu i podejmuje najważniejsze decyzje.

Kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia. Składa się z osób działających społecznie. Zapraszamy do kontaktu pod adresem: zarzad@poland.sci.ngo

Gośka Tur

Prezeska

Dominika Kućmierczyk

Wiceprezeska

Bogumiła Hładki

Sekretarz

Ana Walczak

Członkini

Niezależny organ kontrolny Stowarzyszenia.

Michał Adamski

Przewodniczący komisji

Joanna Starczewska

Członkini komisji

Łukasz Szczuciński

Członek komisji

Julia Kapała

Koordynatorka projektów

Dominika Kućmierczyk

Koordynatorka projektów

Agnieszka Szczepanik

Mentorka wolontariuszy/ek