Ludzie

Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland opiera się przede wszystkim na tworzących je ludziach. Ważne są wzajemne wspieranie w działaniu i wspólny rozwój, a także duch otwartości i życzliwości dla nowych osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem.

Społeczność Stowarzyszenia tworzą osoby o różnym pochodzeniu, w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach. Działają w wybranych przez siebie wolontariackich zespołach lub realizują indywidualnie projekty. Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia sami wybierają Zarząd oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną.

 

Walne Zebranie Członków

Jest to najważniejszy organ Stowarzyszenia. Zbiera się raz do roku, zazwyczaj w marcu i podejmuje najważniejsze decyzje.

Zarząd

Kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia. Składa się z osób działających społecznie. Zapraszamy do kontaktu pod adresem: zarzad@poland.sci.ngo

Adriana Molenda

Prezeska

Paulina Krzysik

Wiceprezeska

Michał Adamski

Sekretarz

Marzena Wójcik

Członkini Zarządu

Komisja Rewizyjna

Niezależny organ kontrolny Stowarzyszenia.

Anna Walczak

Przewodnicząca komisji

Łukasz Szczuciński

Członek komisji

Gośka Tur

Członkini komisji