Co roku Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland organizuje od kilku do kilkunastu obozów wolontariackich w Polsce. Poza grupą wolontariuszy/ek z zagranicy w każdym z obozów bierze zwykle udział dwoje wolontariuszy/ek z Polski – koordynatorów/ek, którzy są odpowiedzialni za wsparcie procesu integracji międzynarodowej grupy, a także za współpracę z organizacją goszczącą i naszym Stowarzyszeniem na etapie przygotowań, realizacji i ewaluacji projektu.

Myślisz o rozpoczęciu przygody z wolontariatem?

Czy chcesz:
– nauczyć się nowych rzeczy pracując na rzecz lokalnej społeczności?

– przewodzić grupie oraz inspirować innych?
– poszerzyć swoją strefę komfortu?
– poznać nowych ludzi z różnych stron świata?
– zdobyć doświadczenia, które pomogą Ci w przyszłości i otworzą wiele drzwi?

Jeśli Twoja odpowiedź  brzmi TAK, to zachęcamy Cię do koordynowania jednego z workcampów, które organizujemy w Polsce!

W tym roku mamy już grupę koordynatorów/ek, ale przed Tobą jeszcze pełna oferta workcampów, na których możesz przekonać się, jak to wygląda w praktyce! Czekamy na Ciebie!

Szkolenie dla koordynatorów/ek w 2024 roku

Pierwszym krokiem do zostania koordynatorem/ką workcampu jest udział w szkoleniu w Poznaniu w dniach 12-14 kwietnia 2024. Będzie ono poświęcone takim zagadnieniom jak: idea oraz przebieg workcampów, dynamika grupy, współpraca w zróżnicowanym środowisku, wielokulturowość, rozwiązywanie konfliktów. 

Uczestnictwo jest bezpłatne, a nasze Stowarzyszenie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz materiałów szkoleniowych.

Czego oczekujemy od uczestników i uczestniczek?

✅ znajomości j. angielskiego,
✅ otwartego umysłu,
✅ doświadczenia wolontariackiego (niekoniecznie z nami, choć pierwszeństwo będą miały osoby, które uczestniczyły w workcampie),
✅ umiejętności współpracy w grupie,
✅ ukończonych 18 lat.

Co po szkoleniu?

Każda osoba koordynująca workcamp, która ukończyła szkolenie, może liczyć na nasze wsparcie przez cały okres przygotowań do projektu i trwania workcampu. Przed rozpoczęciem workcampu bierze udział w wizycie przygotowawczej w miejscu realizacji projektu. Natomiast jesienią odbywa się spotkanie ewaluacyjne wszystkich koordynatorów_ek.

Masz pytania?

Napisz na incoming@poland.sci.ngo lub zadzwoń 61 84 84 336.

Więcej o workcampach dowiecie się tutaj: