Workcampy - razem dla pokoju

Projekt “Workcampy – razem dla pokoju” jest finansowany przez Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – PROO, umożliwiający organizacjom pozarządowym realizację ich celów statutowych, w tym przypadku działalności misyjnej. Dzięki temu do roku 2025 możliwe będzie organizowanie obozów wolontariackich oraz stworzenie strategii promocyjnej Stowarzyszenia.

Workcampy

Workcampy to flagowe działania Stowarzyszenie Jeden Świat — SCI Poland. Nie tylko pomagamy w wyjazdach za granicę wolontariuszom z Polski, ale zajmujemy się też organizacją lokalnych projektów, do których zapraszamy uczestników i uczestniczki z całego świata.

3-letni projekt “Workcampy – razem dla pokoju” pozwoli nam na organizowanie obozów wolontariackich oraz zwiększenie liczby wolontariuszy i wolontariuszek biorących w nich udział. 

W 2023 roku zorganizowaliśmy łącznie 5 workcampów w różnych częściach Polski. Szczegóły projektów w slajdach poniżej.  

Czym są workcampy?

Workcamp to międzynarodowy, krótkoterminowy projekt wolontariacki. Zazwyczaj trwa od 2 do 4 tygodni. Bierze w nim udział grupa kilku do kilkunastu wolontariuszy pochodzących z różnych krajów. Zwykle są to 1 lub 2 osoby z tego samego kraju. Międzynarodowy zespół wolontariuszy pracuje na rzecz społeczności lokalnej lub organizacji pozarządowej, która gości ich i zapewnia im niezbędne wsparcie; jak materiały i miejsce do pracy, a także zakwaterowanie i wyżywienie.

Celem workcampów jest nie tylko międzynarodowe wsparcie lokalnych społeczności, ale też wzajemne poznanie i integracja wolontariuszy oraz budowanie poczucia solidarności ponad granicami. Oprócz realizowanej pracy na każdym workcampie jest także część studyjna, podczas której można się wiele dowiedzieć o podłożu kulturowym i historycznym dla danego workcampu. Częstym tematem “study part” są prawa człowieka, przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu, działania na rzecz pokoju.

Workcampów zrealizowanych w czasie projektu

Organizacji goszczących

Koordynatorów i koordynatorek

Wolontariuszy i wolontariuszek

Strategia promocyjna

Działania w ramach projektu nie ograniczą się jednak tylko do organizacji workcampów. Dla zwiększenia zainteresowania wolontariuszy i wolontariuszek udziałem w projektach krótkoterminowych oraz innych działaniach Stowarzyszenia Jeden Świat skupimy się na pracy nad wielopoziomową promocją Stowarzyszenia, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Do efektywnego promowania naszych działań niezbędna jest skuteczna i atrakcyjna promocja naszej organizacji.

W tym celu zrealizujemy serię działań:

✔️ Zorganizujemy warsztaty brandingowe.

✔️ Stworzymy markę i identyfikację wizualną Stowarzyszenia.

✔️ Rozbudujemy i usprawnimy stronę internetową.

 

O wszystkich osiągniętych w ramach projektu rezultatach będziemy na bieżąco informować na naszych mediach społecznościowych, stronie internetowej i w newsletterze. 

Wszystkie opinie wyrażone na powyższej stronie należą do Stowarzyszenia Jeden Świat – SCI Poland.

Grantodawca

Workcampy — razem dla pokoju, finansowanie