Informacja prasowa

Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland w Poznaniu jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, która poprzez wolontariat łączy międzynarodowe projekty z działaniami na rzecz lokalnych społeczności. Organizuje i koordynuje międzynarodowy wolontariat, a także prowadzi Centrum Edukacji Globalnej. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy na rzecz praw człowieka, pokoju i ludzkiej solidarności.

Ważnym obszarem działań Stowarzyszenia są workcampy – krótkoterminowe projekty, podczas których wolontariusze z wielu krajów pracują i mieszkają razem, poznają lokalne kultury i działają społecznie. Może wyjechać na nie każdy, kto ukończył 18 lat i jest zainteresowany tematyką danego workcampu. Rocznie wolontariusze wybierają z bazy kilkuset projektów organizowanych na całym świecie. Większość workcampów odbywa się latem, ale organizowane są one przez cały rok. Ze Stowarzyszeniem Jeden Świat wyjechało do 2021 r. ponad 7500 osób, a w Polsce przyjęliśmy aż 2700 wolontariuszy. To przygoda, którą wspomina się często całe życie. Wolontariusze mogą również uczestniczyć w wolontariacie długoterminowym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności i sprawdzić przez okres od 3 miesięcy do 1 roku, jak to jest pracować i żyć w innym kraju, a także nauczyć się nowego języka.

Międzynarodowy wolontariat zostawia po sobie realny ślad w lokalnych społecznościach, wolontariuszach i organizacjach. Buduje poczucie solidarności, otwiera nowe drzwi i rozwija. Jego celem jest nie tylko pomoc „tu i teraz”, ale nawiązanie sieci przyjaźni i solidarności ponad granicami geograficznymi, kulturowymi i religijnymi.

Centrum Edukacji Globalnej Stowarzyszenia Jeden Świat daje także możliwość działania lokalnie. Prowadzi liczne szkolenia, bibliotekę edukacji globalnej i migrotekę oraz koordynuje lokalny wolontariat.

Stowarzyszenie Jeden Świat jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji pozarządowej Service Civil International (SCI), która w roku 2020 skończyła równe 100 lat. SCI ma ponad 40 oddziałów i przeszło 80 organizacji partnerskich na całym świecie, posiada status konsultanta przy UNESCO i Radzie Europy oraz została odznaczona tytułem Posłańca Pokoju przyznawanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia Jeden Świat – SCI Poland oraz Service Civil International można znaleźć na 2020.sci.ngo  i sci.ngo

Bazę aktualnych workcampów można sprawdzić na workcamps.sci.ngo

volonteers