Learning Lab(oratory): quality non-formal education in the digital world

11.2021 – 2.2023

Pomysł

Tytuł projektu można przetłumaczyć jako “Laboratorium uczenia się – wysokiej jakości edukacja pozaformalna w cyfrowym świecie”.

Celem, który nam przyświeca, jest poprawa jakości działań edukacyjnych – zarówno tych na żywo, jak i online – w edukacji pozaszkolnej, skierowanej do młodzieży i wolontariuszy.

Jesteśmy partnerstwem 9 organizacji: SCI Austria, CVS Bulgaria, SCI Belgium, SCI Germany, CID North Macedonia, SCI Poland, Para Onde? Portugal, VCV Serbia, Zavod Voluntariat – SCI Slovenia.

Dlaczego taki projekt?

 • wszystkim nam zależy na wysokiej jakości naszej edukacji pozaformalnej (warsztaty, webinary, workcampy…);
 • i aby ją zapewnić, potrzebujemy zapewnić stałe szkolenie mniej doświadczonych wolontariuszy/ek i edukatorów/ek;
 • nasze organizacje przechodzą transformację, otwierając się na edukację i wolontariat cyfrowy;
 • korzystając z nowych możliwości, chcemy lepiej włączać w nasze działania osoby z mniejszymi szansami, np. pochodzące z terenów wiejskich lub grup mniejszościowych.

 

Działania

Projekt Learning Lab(oratory) składa się z 5 głównych części:

 1. Trzy webinary tematyczne (5-10.2022) na temat facylitacji wizualnej w uczeniu się (17.05), mierzenia wpływu działań edukacyjnych (13.06) oraz dostępności edukacji pozaformalnej dla osób z niepełnosprawnościami (24.10.2022).
 2. Szkolenie “Learning Lab(oratory)” (7-14.07.2022, Bułgaria) dotyczące organizowania i prowadzenia wysokiej jakości działań edukacyjnych, zarówno na żywo, jak i online.
 3. Szkolenie “Learning Lab(oratory) Pro” (27.10-3.11.2022, Polska) – laboratorium uczenia się z sesjami poświęconymi inkluzywności oraz nowym trendom i narzędziom edukacyjnym.
 4. Działania lokalne (7.2022-2.2023) – organizowanie lokalnych działań edukacyjnych przez osoby uczestniczące w naszych szkoleniach.
 5. Materiały dla edukatorów (9-11.2022) – opublikowanie Kart Facylitacji i Infografiki o Inkluzywności.

 

Międzynarodowe laboratorium jakościowej edukacji w Poznaniu

W dniach 27.10-3.11.2022 w Poznaniu zorganizowaliśmy szkolenie “Learning Lab(oratory) Pro” z uczestnikami z 9 krajów europejskich.

Szkolenie przeznaczone było dla 28 pracowników młodzieżowych, trenerów i edukatorów, których:

 • interesuje edukacja pozaszkolna,
 • chcieli rozwinąć swoje umiejętności trenerskie,
 • chcieli nauczyć się, jak projektować warsztaty, webinary, workcampy, szkolenia tak, by zapewnić ich uczestnikom najwyższą jakość procesów edukacyjnych,
 • ciekawił ich temat prowadzenia zajęć online i wykorzystywania narzędzi cyfrowych do uczenia się,
 • byli gotowi otworzyć swoje działania na nowe grupy odbiorców,
 • byli otwarci na spotkanie z osobai z 9 krajów, zawiązanie nowych przyjaźni, zainspirować się ich pomysłami i działaniami.

Wspomnienia po szkoleniu Learning Lab w Bułgarii

Zapraszamy do przeczytania relacji po naszym szkoleniu Learning Lab(oratory) – dowiedz się, jak czego się nauczyli i jak je ocenili Krzysztof i Martens!

Publikacje

W ramach projektu opracujemy następujące materiały wspierające wysoką jakość i dostępność edukacji pozaformalnej:

 • Karty Facylitacji – zestaw kart będzie stanowił podręczną checklistę nt. organizowania procesów uczenia się. Znajdziecie w nim wskazówki prowadzące nas krok po kroku przez projektowanie działań edukacyjnych. Każda karta będzie dotyczyć innego etapu procesu – od analizy potrzeb po ewaluację – i będzie wspierać edukatorów i edukatorki w planowaniu i realizowaniu działań o wysokiej jakości. Karty będą zawierały miejsce na notatki, a dzięki technologii suchościeralnej będzie można ich używać wielokrotnie.
 • Infografika o Inkluzywności – przydatna ściąga o tym, jak zwiększyć dostępność działań edukacyjnych w naszych organizacjach, tak, by służyły nie tylko wybranym, uprzywilejowanym grupom (np. studentom z dużych miast), ale również osobom z mniejszymi szansami. Stworzymy ją na bazie wiedzy i doświadczeń zdobytych w projekcie.

Powyższe materiały zaprezentujemy podczas międzynarodowego webinaru Open Webinar w grudniu 2022 r.

 

Rezultaty

Planowane rezultaty projektu to m.in.:

 • 56 przeszkolonych edukatorów/ek, wolontariuszy/ek i pracowników młodzieżowych, z wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi prowadzić wysokiej jakości zajęcia edukacyjne, również w trybie zdalnym i hybrydowym;
 • zwiększenie potencjału 9 organizacji partnerskich projektu, rozwój ich sieci międzynarodowych kontaktów i możliwości wspólnych projektów;
 • co najmniej 100 europejskich organizacji pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży, które skorzystają w latach 2022-2023 z naszych Kart Facylitacji i Infografiki lub wezmą udział w webinarach organizowanych w ramach projektu.

Dodatkowo, dzięki nowym możliwościom, jakie daje edukacja zdalna i nowe technologie, będziemy mogli włączyć w nasze działania więcej osób z terenów pozamiejskich i reprezentantów grup z mniejszymi szansami. Umożliwimy im spotkania międzynarodowe i współpracę transgraniczną w formule, jaka kilka lat temu była jeszcze niemożliwa!

Projekt „Learning Lab(oratory)” będzie wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego, z ludźmi, którzy mogą uczyć się od siebie nawzajem i chcą dzielić się swoją wiedzą z korzyścią dla innych – korzystając z wysokiej jakości edukacji pozaszkolnej.

 

Zespół

Gośka Tur - koordynatorka projektu

Gośka Tur - koordynatorka projektu

Socjolog i trener, certyfikowana członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. W latach 2015-2020 Międzynarodowa Prezes SCI.

Natalie Jivkova - koordynatorka projektu

Natalie Jivkova - koordynatorka projektu

Facylitator, trener i coach pochodząca z Bułgarii. Z SCI od 2002 r. prowadzi projekty edukacyjne na temat uczenia się, pokoju i różnorodności.

Elvira Amatuzzi - wolontariuszka wspierająca

Elvira Amatuzzi - wolontariuszka wspierająca

Włoszka z pochodzenia, w naszym biurze od marca 2022 r. jako wolontariuszka EKS.

Z zespołem projektowym skontaktujesz się, pisząc na adres learning@poland.sci.ngo.

Grantodawca

Projekt “Learning Lab(oratory) – quality non-formal education in the digital world” jest współfinansowany przez Unię Europejską. Jesteśmy wdzięczni donorowi za umożliwienie zrealizowania naszego pomysłu!

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA153-YOU-000018791

Logo donora