Learning Lab(oratory): quality non-formal education in the digital world

11.2021 – 2.2023

Pomysł

Tytuł projektu można przetłumaczyć jako “Laboratorium uczenia się – wysokiej jakości edukacja pozaformalna w cyfrowym świecie”.

Celem, który nam przyświecał, była poprawa jakości działań edukacyjnych – zarówno tych na żywo, jak i online – w edukacji pozaszkolnej, skierowanej do młodzieży i wolontariuszy.

Projekt przeprowadziliśmy w partnerstwie 9 organizacji: SCI Austria, CVS Bulgaria, SCI Belgium, SCI Germany, CID North Macedonia, SCI Poland, Para Onde? Portugal, VCV Serbia, Zavod Voluntariat – SCI Slovenia.

Dlaczego taki projekt?

 • wszystkim nam zależy na wysokiej jakości naszej edukacji pozaformalnej (warsztaty, webinary, workcampy…);
 • i aby ją zapewnić, potrzebujemy zapewnić stałe szkolenie mniej doświadczonych wolontariuszy/ek i edukatorów/ek;
 • tworząc projekt, nasze organizacje przechodziły transformację, otwierając się na edukację i wolontariat cyfrowy;
 • korzystając z nowych możliwości, chcieliśmy lepiej włączać w nasze działania osoby z mniejszymi szansami, np. pochodzące z terenów wiejskich lub grup mniejszościowych.

 

Działania

Projekt Learning Lab(oratory) składał się z 5 głównych części:

 1. Trzy webinary tematyczne (5-10.2022) na temat facylitacji wizualnej w uczeniu się (17.05.2022), mierzenia wpływu działań edukacyjnych (13.06.2022) oraz dostępności edukacji pozaformalnej dla osób z niepełnosprawnościami (24.10.2022).
 2. Szkolenie “Learning Lab(oratory)” (7-14.07.2022, Bułgaria) dotyczące organizowania i prowadzenia wysokiej jakości działań edukacyjnych, zarówno na żywo, jak i online.
 3. Szkolenie “Learning Lab(oratory) Pro” (27.10-3.11.2022, Polska) – laboratorium uczenia się z sesjami poświęconymi inkluzywności oraz nowym trendom i narzędziom edukacyjnym.
 4. Działania lokalne (7.2022-2.2023) – organizowanie lokalnych działań edukacyjnych przez osoby uczestniczące w naszych szkoleniach.
 5. Materiały dla edukatorów (2.2023) – opublikowanie Kart Facylitatora (“Facilitator’s Cards) i infografik o inkluzywności oraz edukacji pozaformalnej przyjaznej środowisku.

 Poniżej możesz dowiedzieć się więcej o naszych darmowych materiałach dla edukatorów!

 

Międzynarodowe laboratoria jakościowej edukacji w Polsce i Bułgarii

W ramach projektu zorganizowaliśmy dwa międzynarodowe szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą: “Learning Lab(oratory)” w Emen w Bułgarii (7-14.07.2022) oraz “Learning Lab(oratory) Pro” w Poznaniu (27.10-3.11.2022).

Laboratoria uczenia się zostały zorganizowane dla osób pracujących z młodzieżą, trenerów i edukatorów, którzy byli zainteresowani edukacją pozaformalną, chcieli dowiedzieć się więcej o tym, jak zapewnić wysokiej jakości działania pozaformalne (warsztaty, webinaria, workcampy, szkolenia…) i byli zaangażowani w organizowanie bardziej włączających wydarzeń edukacyjnych.

Podczas szkoleń uczestnicy:

 • lepiej zrozumieli, czym jest wysokiej jakości uczenie się pozaformalne, jakie są jego elementy i jak zapewnić takie doświadczenia edukacyjne wszystkim młodym ludziom,
 • poznali innowacyjne metody usprawniania procesów uczenia się skierowanych do młodych ludzi,
 • zbadali narzędzia wspierające cyfrowe uczenie się i wolontariat online,
 • znaleźli kreatywne i angażujące sposoby na przekształcenie regularnych zajęć edukacyjnych w format online,
 • dyskutowali o tym, jak zapewnić młodym ludziom, w tym osobom z mniejszymi szansami, bardziej inkluzywne i wszechstronne możliwości uczenia się,
 • wymieniali się pomysłami, dobrymi praktykami, inspiracjami i dzielili się zasobami,
 • zaplanowali działania następcze, które planowali podjąć w lokalnej społeczności po ukończeniu szkolenia.

Wspomnienia po Learning Labs 

Przeczytaj relacje po naszych szkoleniach Learning Lab(oratory) i Learning Lab(oratory) Pro, które zorganizowaliśmy w ramach projektu! Dowiedz się, jak czego się nauczyli i jak je ocenili nasi uczestnicy i uczestniczki!

Materiały edukacyjne

Zapraszamy do korzystania z naszych zasobów dla nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą i koordynatorów wolontariatu, które będą wspierać wysokiej jakości, włączające procesy uczenia się w Twoich projektach!

 

 • Karty Facylitatora (Facilitator’s Cards) – zestaw kieszonkowych kart, które służą jako lista kontrolna dotycząca organizacji dobrego procesu uczenia się. Obejmują one kluczowe aspekty organizacji każdego procesu uczenia się (od analizy potrzeb po konkretne działania i ocenę). Każda karta dotyczy innego etapu procesu i zawiera przydatne informacje na dany temat, a także daje możliwość zapisania osobistych notatek.

Wydrukowane karty są laminowane i przeznaczone do wielokrotnego użytku dzięki zastosowanej technologii mokrościeralnej. Możesz zamówić bezpłatny komplet kart lub pobrać ich wersję elektroniczną.

 • Infografika “Environmentally Sustainable Non-Formal Education” – porusza temat tego, jak sprawić, by nasze działania w zakresie edukacji pozaformalnej były bardziej przyjazne dla środowiska. Wykracza poza standardowe punkty i daje nowe pomysły na ekologiczny transport, żywność, miejsce i zasoby, a także na podnoszenie świadomości wśród uczestników.
 • Infografika “More Inclusive Non-Formal Education” – porusza temat tego, jak sprawić, by nasze działania w zakresie edukacji pozaformalnej były bardziej włączające – także dla osób z niepełnosprawnościami, z obszrów wiejskich, pochodzących z innych kręgów kulturowych i religijnych itp. Gromadzi i podsumowuje praktyczne informacje oraz wskazówki i triki, którymi dzielono się podczas naszych działań projektowych, a także udziela konkretnych porad, jak w równym stopniu włączyć uczestników o mniejszych szansach.

Rezultaty

Rezultaty projektu “Learning Lab(oratory) to m.in.:

 • 56 przeszkolonych edukatorów/ek, wolontariuszy/ek i pracowników młodzieżowych, z wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi prowadzić wysokiej jakości zajęcia edukacyjne, również w trybie zdalnym i hybrydowym;
 • zwiększenie potencjału 9 organizacji partnerskich projektu, rozwój ich sieci międzynarodowych kontaktów i możliwości wspólnych projektów;
 • co najmniej 100 europejskich organizacji pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży, które w 2023 r. skorzystały z naszych Kart Facylitacji i dwóch infografik lub w 2022 r. wzięły udział w webinarach organizowanych w ramach projektu.

Dodatkowo, dzięki nowym możliwościom, jakie daje edukacja zdalna i nowe technologie, mogliśmy włączyć w nasze działania więcej osób z terenów pozamiejskich i reprezentantów grup z mniejszymi szansami. Umożliwiliśmy im spotkania międzynarodowe i współpracę transgraniczną w formule, jaka kilka lat temu była jeszcze niemożliwa!

Projekt „Learning Lab(oratory)” wspierał rozwój społeczeństwa obywatelskiego, z ludźmi, którzy mogą uczyć się od siebie nawzajem i chcą dzielić się swoją wiedzą z korzyścią dla innych – korzystając z wysokiej jakości edukacji pozaszkolnej.

 

Zespół

Gośka Tur - koordynatorka projektu

Gośka Tur - koordynatorka projektu

Socjolog i trener, certyfikowana członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. W latach 2015-2020 Międzynarodowa Prezes SCI.

Natalie Jivkova - koordynatorka projektu

Natalie Jivkova - koordynatorka projektu

Facylitator, trener i coach pochodząca z Bułgarii. Z SCI od 2002 r. prowadzi projekty edukacyjne na temat uczenia się, pokoju i różnorodności.

Elvira Amatuzzi - wolontariuszka wspierająca

Elvira Amatuzzi - wolontariuszka wspierająca

Włoszka z pochodzenia, w 2022 r. wspierała nasze biuro jako wolontariuszka EKS.

Z zespołem projektowym skontaktujesz się, pisząc na adres learning@poland.sci.ngo.

Grantodawca

Projekt “Learning Lab(oratory) – quality non-formal education in the digital world” był współfinansowany przez Unię Europejską. Jesteśmy wdzięczni donorowi za umożliwienie zrealizowania naszego pomysłu!

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA153-YOU-000018791

Logo donora