Mindful Youth Work:
Cultivating Well-Being in Yourself and Others

 

 

 

Szkolenie

“Mindful Youth Work:
Cultivating Well-Being in Yourself and Others”

dla osób działających z młodzieżą,
pokojowych aktywistów/ek, liderów/ek, wolontariuszy/ek

9-16 maja 2024
Poznań, Polska

Zachęcamy do zatrzymania się na chwilę i poświęcenia czasu na swoje możliwości i dobre samopoczucie jako pracownika/czki młodzieżowego/ej, lidera/ki, działacza na rzecz pokoju i wolontariusza!

Po szkoleniu osoby uczesniczące wiedzą jak:

– poszerzyć swoją wiedzę na temat dobrego samopoczucia i sposobów jego zwiększania — u siebie i ludzi wokół siebie;
– zdobyć wiedzę i praktyczne narzędzia, aby lepiej rozumieć i regulować własne emocje;
– opanować inteligencję społeczną;
– poprawić swoje umiejętności wyrażania i rozumienia za pomocą Komunikacji Bez Przemocy oraz nauczyć się i ćwiczyć kroki NVC w celu uzyskania lepszej komunikacji z innymi;
– nabyć umiejętności planowania i wdrażania bardziej włączających działań edukacyjnych w różnych środowiskach;
– wymieniać się pomysłami, dobrymi praktykami, inspiracjami i zasobami;
– zaplanować działania następcze, które odbędą się w lokalnej społeczności po ukończeniu kursu.

Dla kogo było szkolenie?

Naszymi idealnymi uczestnikam/czkami były osoby pracujące z młodzieżą, działacze/ki na rzecz pokoju, liderzy/ki, koordynatorzy/ki i wolontariusze/ki zainteresowani tematem dobrostanu psychicznego i jego zastosowaniami w pracy w organizacjach pozarządowych i z młodymi ludźmi.

Najważniejsza była ich motywacja i chęć odkrywania, uczenia się i stosowania pomysłów w praktyce w codziennej pracy zawodowej.

Certyfikat

Wszyscy uczestnicy/ki zostali wyróżnieni certyfikatem ukończenia szkolenia wystawionym przez Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland, oraz otrzymali certyfikat Youthpass.

Sprawdź zdjęcia!

Donor

Nasz projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Jesteśmy bardzo wdzięczni za umożliwienie realizacji naszego pomysłu dzięki temu wsparciu!
Numer projektu 2023-1-PL01-KA153-YOU-000148664.

Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland
Adres: ul. Dmowskiego 35/5

60-222 Poznań

tel. +48 61 84 84 336   Konto bankowe: PLN – PL 93 1240 1747 1111 0000 1848 8294 EUR – PL 77 1240 1747 1978 0010 0331 1258 SWIFT: PKOPPL PW (Bank PEKAO S.A.) KRS: 0000019979  

SCI International websites
SCI International website
2020: 100 years of SCI
Workcamps
Long-term volunteering
SCI archives
Kontakt
Polityka prywatności
© 2022 Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland