Workcampy w Polsce

Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland organizuje od kilku do nawet kilkunastu workcampów rocznie, dzięki czemu nie tylko wysyłamy, ale i gościmy wolontariuszy z całego świata. Workcampy to krótkoterminowe projekty wolontariackie. Zazwyczaj trwają ok. 2 tygodnie. Są bardzo zróżnicowane tematycznie i zawsze związane z aktualnymi potrzebami lokalnych społeczności.

Polskie workcampy opierają się na współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi z całego kraju, a także wsparciu wolontariuszy międzynarodowych i koordynacji ich pracy przez przeszkolonych wolontariuszy z Polski, czyli campleaderów.

Owocem tej współpracy są ważne inicjatywy lokalne z międzynarodowym duchem. Dotąd w Polsce odbyło się ponad 330 workcampów.
Dowiedź się o nich więcej!

Jak uczestniczyć?

  • wspierając workcamp w Polsce, jako wolontariusz/ka (dotyczy także wolontariuszy międzynarodowych mieszkających na terenie Polski) – napisz do nas na adres incoming@poland.sci.ngo
  • koordynując workcamp
  • organizując workcamp w swojej organizacji, placówce, instytucji
  • odwiedzając workcamp, poznając jego specyfikę oraz wolontariuszy i dzieląc się wiedzą o workcampach z innymi w mediach, również społecznościowych

Ubezpieczenie

Wszyscy wolontariusze przebywający na workcampie są objęci ubezpieczeniem SCI.

SCI zapewnia ubezpieczenie na miejscu i w czasie trwania całego workcampu. Ubezpieczenie dotyczy nieszczęśliwych wypadków i pokrywa koszty leczenia. Co ważne, jest ono pomyślane jako ubezpieczenie dodatkowe, uzupełniające inne polisy. Wolontariusz musi zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jako potwierdzenia podstawowego ubezpieczenia, jakie posiada z tytułu bycia uczniem, studentem, pracownikiem, czy osobą zarejestrowaną jako bezrobotny.

Workcampy 2023

 

W 2023 roku, jak zawsze, będziemy organizować workcampy w całej Polsce. Wszystkie workcampy realizowane są w ramach projektu “Workcampy – razem dla pokoju”. Wiecej o projekcie przeczytacie tutaj, a kilka słów o każdym z workcampów znajdziecie poniżej.

 

New energy. Monar Gaudynki

Monar jest polską organizacją pozarządową nastawioną na pomoc, osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu oraz wielu innym grupom osób, które potrzebują pomocy. Głównym zadaniem wolontariuszy w tym workcampie jest socjalizacja ze społecznością, poprzez pomoc w codziennych pracach (ogrodnictwo, sprzątanie, praca w kuchni, remont itp.) oraz uczestniczenie z nimi w zajęciach w czasie wolnym. Gry, ogniska, zajęcia sportowe, warsztaty z/ dla mieszkańców wniosą do ośrodka świeżą energię i relaks. Podczas workcampu wolontariusze pojadą również z pacjentami na biwak do pięknej okolicy nad jeziorami.

Integration Centre for Children

Integracyjne Centrum dla Dzieci i Młodzieży “Stokrotka” w Warszawie tworzy bezpieczną przestrzeń dla 20 dzieci ze środowisk defaworyzowanych. Wolontariusze pomogą zorganizować zajęcia dla 25-30 dzieci z Centrum w ramach programu Lato w Mieście. Będą współprowadzić animacje i warsztaty. W programie znajdą się zagadnienia z edukacji, integracji, zajęcia sportowe, zajęcia kreatywne, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Odbędą się również wycieczki (np. na basen). Jako wydarzenie podsumowujące workcamp odbędzie się jednodniowy piknik.

Poznań Summer School

Poznań to miasto położone w zachodnio-centralnej części Polski. W tym roku po raz czwarty publiczna szkoła średnia w Poznaniu będzie gościć międzynarodową grupę wolontariuszy. Wolontariusze zorganizują różne warsztaty dla grupy lokalnej młodzieży szkolnej w wieku od 13 do 19 lat, która w większości nie ma możliwości spędzenia wakacji poza miejscem zamieszkania. Będą tam młodzi ludzie z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Będzie to dla nich szansa na poznanie ludzi z różnych krajów i spędzenie wakacji w ciekawy sposób. Naszym celem jest budowanie u młodych ludzi poczucia własnej wartości i pewności siebie, zachęcanie do mówienia po angielsku, uczenie tolerancji i otwartości na różnorodność, rozwijanie kreatywności. Zapraszamy wolontariuszy pełnych pomysłów i pozytywnej energii.

 

New energy. Monar Lipianka

SCI Polska z powodzeniem współpracuje z Monarem od ponad 20 lat. Monar jest największą polską organizacją pozarządową zajmującą się głównie uzależnieniami od narkotyków. Ośrodek w Lipiance położony jest koło Ostrołęki, 90 km od Warszawy, w małej, spokojnej wsi, wśród pól i lasów.  Głównym zadaniem wolontariuszy jest uspołecznienie społeczności poprzez pomoc w codziennych pracach oraz uczestniczenie z nimi w zajęciach w czasie wolnym. Możliwe jest, że przez kilka dni w trakcie workcampu wolontariusze pojadą z pacjentami i terapeutami na biwak w okolice morza/jeziora i będą pływać kajakiem.

Art of living. Monar Wyszków

Monar prowadzi 30 ośrodków rehabilitacyjnych w różnych częściach Polski. Ośrodek w Wyszkowie położony jest 50 km od Warszawy w małej, spokojnej miejscowości, obok rzeki, wśród pól i lasów. W ośrodku tym przebywa około 30 pacjentów w wieku od 18 do 30 lat, pochodzących z różnych środowisk i rejonów Polski, którzy pracują i mieszkają razem, przechodząc roczną terapię grupową. Oprócz codziennych czynności życiowych, jako narzędzia terapii i rehabilitacji wykorzystywane są różne wydarzenia artystyczne, sportowe i plenerowe, wolontariat w ośrodkach społecznych dla dzieci, warsztaty teatralne itp.