Workcampy w Polsce

Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland organizuje od kilku do nawet kilkunastu workcampów rocznie, podczas których gościmy wolontariuszy z całego świata.

Workcampy to krótkoterminowe projekty wolontariackie, trwające najczęściej 2 tygodnie. Są bardzo zróżnicowane tematycznie i zawsze związane z aktualnymi potrzebami lokalnych społeczności.

Workcampy w Polsce opierają się na współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi z całego kraju, a w każdym projekcie pracę wolontariuszy/ek międzynarodowych koordynują i wspierają wolontariusze przeszkoleni w tym celu przez Stowarzyszenie Jeden Świat.

Więcej informacji o workcampach można znaleźć na naszej stronie internetowej, a aplikować można tutaj workcamps.sci.ngo .

Tegoroczne workcampy w Polsce

W 2024 roku organizujemy łącznie 8 workcampów na terenie Polski. Wszystkie z nich realizowane są w ramach projektu “Workcampy – razem dla pokoju” (wiecej o projekcie przeczytacie tutaj), a dwa workcampy współfinansowane są również z Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach wolontariatu grupowego. 

New Energy – youth rehabilitation centre in Gaudynki
6-20.07.2024

Współpracujemy z Monarem od ponad 20 lat.

To największa polska organizacja pozarządowa zajmująca się wspieraniem osób zmagających się z uzależnieniem od narkotyków, bezdomnych, nosicieli wirusa HIV czy chorych na AIDS, a także wielu innych grup potrzebujących.

Prowadzi 30 ośrodków rehabilitacyjnych w różnych częściach Polski,
z czego 5 specjalizuje się w terapii młodzieży, a ośrodek w Gaudynkach jest jednym z nich. Położony jest na obszarze jezior mazurskich
w północno-wschodniej części Polski, wśród pól i lasów. W ośrodku przebywa około 30 pacjentów/ek, którzy mieszkają razem podczas rocznej terapii. Pacjenci/tki są w wieku 18-30 lat i pochodzą z różnych środowisk i różnych części Polski.

Art of living (Monar Wyszków, near Warsaw)
7-21.07.2024

Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland ściśle współpracuje z Monarem od ponad 20 lat.

Monar jest największą polską organizacją pozarządową zajmującą się głównie uzależnieniami od narkotyków.

Prowadzi 30 ośrodków rehabilitacyjnych w różnych częściach Polski,
z których 5 specjalizuje się w poradnictwie dla młodzieży. Ośrodek
w Wyszkowie położony jest 50 km od Warszawy, nad rzeką, w małym, spokojnym miasteczku, wśród pól i lasów. W Wyszkowie mieszka około 30 osób w wieku 18-30 lat. Pacjenci/tki pochodzą z różnych środowisk
i różnych części Polski i mieszkają razem w ośrodku podczas rocznej terapii.

Integration Centre for Children – Summer in the City in Warsaw
13-27.07.2024

Integracyjny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży “Stokrotka” w Warszawie tworzy bezpieczną przestrzeń dla około 20 dzieci ze środowisk defaworyzowanych.

Skupia zarówno dzieci polskie, jak i pochodzące z mniejszości etnicznych, w tym Romów, Ukraińców i Gruzinów. Ośrodek kieruje swoje działania do uczniów i uczennic w wieku 6-13 lat. Obóz daje dzieciom wyjątkową okazję do poznania ludzi z różnych krajów oraz spędzenia wakacji w ciekawy i angażujący sposób.

Naszym celem jest zwiększenie ich poczucia własnej wartości i pewności siebie, zachęcenie ich do mówienia po angielsku i stworzenie przestrzeni, w której będą mogli dowiedzieć się więcej o innych kulturach i tradycjach.

Rural community centers in Długosiodło
21.07.-4.08.2024

Workcamp odbywa się w Długosiodle, małej wiosce położonej we wschodniej Polsce. Projekt zostanie zorganizowany przez Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi w partnerstwie z kilkoma lokalnymi grupami. Wspólnie zorganizują różne warsztaty i działania, łącząc społeczności i wspólnie spędzając czas.

Stowarzyszenie zapewni autobus, który zabierze wolontariuszy/ki na wycieczki po domach kultury i klubach szkolnych, gdzie będą prowadzić warsztaty i zajęcia dla dzieci z pobliskich wiosek i miasteczek. Wolontariusze/ki na workcampie zostaną połączeni w pary z lokalnymi wolontariuszami i będą pracować razem w różnych ośrodkach
i miejscach. Działania obejmą wymianę kulturalną, zajęcia sportowe i inne aktywności.

Art of living 2 – Youth Rehabilitation Centre in Marianówek (northern Poland)
10-24.08.2024

Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland współpracuje z Monarem od ponad 20 lat.

Monar jest największą polską organizacją pozarządową zajmującą się wspieraniem osób uzależnionych od narkotyków, bezdomnych, nosicieli wirusa HIV, chorych na AIDS oraz wielu innych grup potrzebujących. Prowadzi 30 ośrodków rehabilitacyjnych w różnych częściach Polski,
z czego 5 specjalizuje się w terapii młodzieży, a ośrodek w Marianówku jest jednym z nich.

Jego głównym celem jest terapia uzależnień od narkotyków dla młodych ludzi. Przebywa w nim 70 młodych ludzi w wieku 16-30 lat, którzy biorą udział w rocznej terapii stacjonarnej. Oprócz angażowania pacjentów
w codzienne czynności ośrodek wykorzystuje wiele różnych wydarzeń artystycznych, sportowych i plenerowych jako narzędzi w procesie terapii i rehabilitacji.

New Energy 2 – youth rehabilitation centre in Lipanka (eastern Poland)

17-31.08.2024

Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland współpracuje z Monarem od ponad 20 lat.

Monar to największa polska organizacja pozarządowa zajmująca się wspieraniem osób zmagających się z uzależnieniem od narkotyków, bezdomnych, nosicieli wirusa HIV czy chorych na AIDS, a także wielu innych grup potrzebujących.

Prowadzi 30 ośrodków rehabilitacyjnych w różnych częściach Polski, z czego 5 specjalizuje się w terapii młodzieży. Ośrodek rehabilitacji uzależnień w Lipiance położony jest 90 km od Warszawy, w małej, spokojnej miejscowości wśród pól i lasów. W ośrodku w Lipiance przebywa około 30 pacjentów/ek, którzy mieszkają razem podczas rocznej terapii. Pacjenci/tki w wieku 18-30 lat pochodzą z różnych środowisk i różnych części Polski.

YOUTH ARTIVISM – strengthening cultural activism through theatre in Kalisz
10-24.07.2024

Jeden z tegorocznych workcampów zostanie zorganizowany we współpracy z Multi.Art – stowarzyszeniem kulturalnym z Kalisza (północna Polska), zaangażowanym w szereg inicjatyw dla młodzieży.

Workcamp „Lato w teatrze” to ogólnopolski program promujący edukację teatralną. Młodzi ludzie mają ogromną potrzebę wyrażania siebie poprzez aktywizm, a tworzenie przestrzeni do wyrażania swoich poglądów i przekonań jest dla nich bardzo ważne.

Wykorzystując różne narzędzia związane ze sztukami performatywnymi i wizualnymi chcemy wzmocnić ich poczucie sprawczości wśród swojej społeczności. Rysunek, malarstwo, rzeźba czy tworzenie instalacji stworzy przestrzeń do poruszania trudnych i wymagających tematów. Projekt zakończy się występem dla publiczności. Dzieci biorące udział w projekcie są w wieku 12-15 lat.

 

Summer of Peace – The R. Berwiński Primary School no 26 in Poznań

29.06 – 13.07.2024

Workcamp odbędzie  się w Szkole Podstawowej nr 26 im. R. Berwińskiego w Poznaniu. To wielokulturowa i wielojęzyczna placówka oświatowa, która jako pierwsza w Poznaniu przyjęła romskich uczniów z Rumunii.

Obecnie do szkoły uczęszczają uczniowie z różnych mniejszości etnicznych i narodowych, w tym dzieci romskie (rumuńscy Romowie i Lovari), ukraińskie i białoruskie. Szkoła szanuje różnice i wspiera współpracę wielokulturową oraz integrację poprzez różne projekty realizowane we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Summer of Peace to  dwutygodniowy projekt, którego celem jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i działań w ramach „trzech filarów pokoju” – pokoju wewnętrznego, pokoju z naturą i pokoju z innymi. Będzie to doświadczenie, podczas którego dzieci i wolontariusze będą mieli okazję wspólnie gotować, upcyclingować plastikowe butelki i grać w piłkę nożną. Dzieci, które wezmą udział w projekcie, pochodzą głównie z grup zagrożonych wykluczeniem.