Empowering Youth Workers:
Building Resilience and Managing Stress

 

 

 

Szkolenie

“Empowering Youth Workers: 

Building Resilience and Managing Stress”

dla osób działających z młodzieżą,
pokojowych aktywistów/ek, liderów/ek, wolontariuszy/ek

22-29 lutego 2024
Poznań, Polska

Zachęcamy do zatrzymania się na chwilę i poświęcenia czasu na swoje możliwości i dobre samopoczucie jako pracownika/czki młodzieżowego/ej, lidera/ki, działacza na rzecz pokoju i wolontariusza!

Po szkoleniu osoby uczesniczące wiedzą jak:

– poszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia oraz czynników, które na nie wpływają;
– stać się bardziej świadomymi i zdolnymi do korzystania z różnych narzędzi i mechanizmów w celu utrzymania dobrego samopoczucia własnego i młodych ludzi;
– zdobyć wiedzę i praktyczne narzędzia do radzenia sobie ze stresem i niepewnością w nowej rzeczywistości;
– nabyć umiejętności zwiększania własnego dobrostanu i szczęścia;
– rozwijać pewność siebie, aby stosować mindfulness w codziennej pracy;
– wymieniać się pomysłami, dobrymi praktykami, inspiracjami i dzielić się zasobami;
– zaplanować działania następcze, które odbędą się w ich lokalnej społeczności po ukończeniu szkolenia.

Dla kogo było szkolenie?

Naszymi idealnymi uczestnikam/czkami były osoby pracujące z młodzieżą, działacze/ki na rzecz pokoju, liderzy/ki, koordynatorzy/ki i wolontariusze/ki zainteresowani tematem dobrostanu psychicznego i jego zastosowaniami w pracy w organizacjach pozarządowych i z młodymi ludźmi.

Najważniejsza była ich motywacja i chęć odkrywania, uczenia się i stosowania pomysłów w praktyce w codziennej pracy zawodowej.

Certyfikat

Wszyscy uczestnicy/ki zostali wyróżnieni certyfikatem ukończenia szkolenia wystawionym przez Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland, oraz otrzymali certyfikat Youthpass.

Sprawdź zdjęcia!

The Donor

Nasz projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Jesteśmy bardzo wdzięczni za umożliwienie realizacji naszego pomysłu dzięki temu wsparciu!
Numer projektu 2023-1-PL01-KA153-YOU-000148664.

Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland
Adres: ul. Dmowskiego 35/5

60-222 Poznań

tel. +48 61 84 84 336   Konto bankowe: PLN – PL 93 1240 1747 1111 0000 1848 8294 EUR – PL 77 1240 1747 1978 0010 0331 1258 SWIFT: PKOPPL PW (Bank PEKAO S.A.) KRS: 0000019979  

SCI International websites
SCI International website
2020: 100 years of SCI
Workcamps
Long-term volunteering
SCI archives
Kontakt
Polityka prywatności
© 2022 Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland