PATH exhibition

Wystawa PATH

Niniejsza publikacja przedstawia historie uchodźców, pomocników i dzieci z hiszpańskiej wojny domowej, II wojny światowej i wojen bałkańskich wraz z tłem historycznym.
Publikacja w języku angielskim.