One For All

Wolontariat Europejskiego Korpusu Solidarności

“One For All” to projekt wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności, w  ramach którego wspólnie z organizacjami partnerskimi oraz wolontariuszami/kami chcemy tworzyć przestrzeń do dialogu i wymiany kulturowej, wzajemnie motywować się i wspierać w budowaniu aktywnego obywatelstwa, empatii i wrażliwości, dbałości o prawa człowieka oraz równość. Czyli tak naprawdę szerzymy szeroką pojętą ideę solidarności. Zależy nam na tworzeniu powiązań między zróżnicowanymi społecznościami i wspieraniu tych mniej uprzywilejowanych pod względem warunków ekonomicznych, kulturowych czy społecznych. Wierzymy, że działania wolontariackie prowadzone w wymienionych kierunkach mogą przynieść wieloaspektowe korzyści dla lokalnych społeczności, wolontariuszy i wolontariuszek oraz goszczących ich organizacji.

Cele projektu

– wspieranie rozwoju społeczeństwa lokalnego oparte na poszanowaniu praw człowieka, równości, akceptacji, otwartości, solidarności, wymianie międzykulturowej,

– szerzenie idei wzajemnego wsparcia i pomocy w obrębie społeczności lokalnych,

– nawiązywanie dialogu z poszczególnymi grupami społecznymi w celu wymiany doświadczeń, budowania wzajemnego zrozumienia,

– zwiększenie jakości współpracy międzynarodowej,

– wzmacnianie solidarności szczególnie pomiędzy młodymi ludźmi, motywowanie się do współpracy, podejmowanie działalności opierającej się o edukację pozaformalną,

– rozwijanie potencjału indywidualnego osób młodych poprzez pracę na rzecz organizacji lokalnych, uwzględnienie pasji i zainteresowań.

Działania

W ramach projektu we współpracy z organizacjami partnerskimi z Polski, Azerbejdżanu, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Turcji, Armenii, Grecji, Białorusi i Ukrainy, Włoch gościmy wolontariuszy/ki z 9 krajów. Realizują oni działania na rzecz lokalnych społeczności i rozwijają swoje kompetencje w następujących miejscach:

Biuro Stowarzyszenia Jeden Świat — SCI Poland w Poznaniu

• prowadzenie zajęć z języka włoskiego na poziomie podstawowym
i zaawansowanym,

• przygotowywanie i prowadzenie warsztatów i spotkań dla młodzieży
w lokalnych szkołach,

• pomoc w prowadzeniu lokalnych i międzynarodowych szkoleń organizowanych przez stowarzyszenie, np. podczas “Empowering Youth Workers: Building Resilience and Managing Stress” (22-29.02.2024).

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
i jego oddziały w Pile oraz Koninie

• pomoc w organizacji i prowadzeniu różnorodnych zajęć
dla społeczności Centrów Integracji Cudzoziemców,

• organizowanie własnych wydarzeń dla społeczności Centrów Integracji Cudzoziemców i pozostałych wolontariuszy/ek, np. “Workshops
on Interculturalism” w PoDzielni (16.03.2024),

• dzielenie się doświadczeniami i wrażeniami.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Gostyniu

• prowadzenie działań w ramach projektów stowarzyszenia,
np. “Dobra Robota”,

• organizowanie własnych wydarzeń dla lokalnej społeczności,
np. wystawa “Dlatego jesteśmy tutaj” (22-29.02.2024),

• pomoc w organizacji i prowadzeniu różnorodnych zajęć
i wydarzeń dla społeczności lokalnej.

 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu

• praca z dziećmi i młodzieżą,

• pomoc w organizacji i prowadzeniu różnorodnych zajęć i warsztatów
dla uczniów/uczennic,

• prowadzenie prezentacji i warsztatów dotyczących odmiennych krajów
i kultur, np. włoski wieczór.

Szkoła Podstawowa w Trzciance

• prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic,
np. zajęcia plastyczne,

• pomoc w organizacji i prowadzeniu różnorodnych zajęć
i warsztatów dla uczniów/uczennic,

• organizowanie zajęć językowych i warsztatów kulturowych
w formie gier i zabaw.

 

Jeżeli zainteresował Cię Europejski Korpus Solidarności i też chcesz wyjechać do innego kraju, aby działać na rzecz innych, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: to bardzo proste! Chętnie pokierujemy Cię w procesie aplikacji.  Więcej o zasadach programu dowiesz się, klikając w przycisk.

Chcesz wziąć udział w podobnym projekcie?

Grantodawca

 

Projekt “One For All” jest realizowany z funduszy Programu KE, Europejski Korpus Solidarności.
Nr 2023-1-PL01-ESC51-VTJ-000142886

Logo donora