NVC games package

NVC games package

“NVC games package” to pakiet materiałów edukacyjnych przetłumaczonych na 10 języków i stworzonych, aby uczyć komunikowania się w duchu szacunku do innych ludzi i rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu, opartych na metodzie Marshalla Rosenberga “Porozumienie bez przemocy” – Nonviolent Communication (NVC). Są one rezultatem Creative Camp’u zorganizowanego przez Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland w ramach projektu “Volunteering vs. Violence – let’s turn theory into practice”. Pakiet zawiera 5 gier symulacyjnych z instrukcjami i kartami. Możecie je znaleźć wraz z infografikami NVC BASICS również tutaj.

Poznań 2021