Narodziny słońca

Narodziny słońca

Tekst: Aneta Cruz-Kąciak
Ilustracje: Aleksandra Urbańska-Ziemek
Opowieść dla dzieci i dorosłych na podstawie legendy ludu Wirrarika z Meksyku.

Poznań 2013
Publikacja wydana na wolnej licencji Creative Commons 3.0 Polska