Moc kryjąca się za dobrymi intencjami

The Power Behind Good Intentions

Ten zestaw narzędzi dotyczy globalnych struktur władzy w wolontariacie i podejmuje kwestie takie jak globalna sprawiedliwość, rasizm, sprawiedliwość klimatyczna, historia kolonialna, relacje między Globalnym Południem a Globalną Północą i inne.
Publikacja jest napisana w języku angielskim.