Memoric Booklet: Memory beyond rhetoric

Broszura Pamięci

Książka przedstawia warsztaty na temat pamięci o I wojnie światowej, początków SCI i innych ruchów pacyfistycznych, a także dostarcza narzędzi do facylitacji takich warsztatów, wspiera w refleksji, linki do dalszych lektur oraz sugestie, jak działać na rzecz pokoju.
Publikacja w języku angielskim.