Haftowany szal

Haftowany szal

Tekst: Jorge de la Peña
Przekład: Aneta Cruz-Kąciak
Ilustracje: Aleksandra Urbańska-Ziemek
Opowieść dla dzieci i dorosłych na podstawie legendy Huasteków z Meksyku.

Poznań 2015
Publikacja wydana na wolnej licencji Creative
Commons 3.0 Polska.