Grapheazy Cards

Karty Grapheazy

Narzędzie do wizualnej facylitacji przeznaczone do spotkań z uczestnikami międzynarodowymi, w których angielski nie jest językiem ojczystym większości grupy.