Global Justice Capsules

Global Justice Capsules

Global Justice Capsules to materiały szkoleniowe, które pomagają w zrozumieniu świata w odniesieniu do globalnych nierówności, konfliktów, dyskryminacji i naruszeń praw. Publikacja w języku angielskim.