Diverse Communities: Visual Method Cards

Różnorodne społeczności - karty metody wizualnej

Karty są interaktywnym i łatwym w użyciu narzędziem, które może pomóc Ci kiedy będziesz poszukiwał sposobów by pielęgnować różnorodność i zachęci do dialogu międzykulturowego między różnymi grupami lub osobami w lokalnej społeczności lub podczas Twojej działalności międzynarodowej.

Publikacja w języku angielskim.