Cookbook for the youth leaders

Książka kucharska dla liderów młodzieżowych

Ten zestaw narzędzi, skierowany do koordynatorów wymian młodzieżowych, projektów wolontariackich, workcampów i osób pracujących z młodzieżą, zawiera informacje i narzędzia dotyczące zarządzania grupami i facylitacją oraz może być używany w pracy z młodzieżą lub w innych odpowiednich kontekstach edukacyjnych.

Publikacja w języku angielskim.