Be the Change you want to see

11.2021 – 3.2023

Pomysł

Naszą misją jest zmienianie świata na lepsze i chcemy to robić najskuteczniej. Dlatego bardzo ważna jest dla nas wysoka jakość działań, które prowadzimy: workcampów, projektów, szkoleń. Chcemy wykorzystywać te metody, które mają największy wpływ na odbiorców. Potrzebujemy monitorować rezultaty naszej pracy i sprawdzać, jakie działania i podejścia są najbardziej efektywne i przynoszą największą zmianę wśród osób wyjeżdżających z nami na wolontariat, a także w społecznościach, w których pracujemy.

Jednocześnie mierzenie i komunikowanie wpływu naszych działań w sposób uporządkowany i regularny nie jest łatwe – wymaga wiedzy, ludzi i czasu (a tego ostatniego zawsze w NGOsach brakuje). Wiedzieliśmy, że sami nie dokonamy tej zmiany.

Tak narodził się projekt “Be the Change you want to see”, w którym razem z partnerami skupiliśmy się na wdrożeniu do naszych organizacji regularnych praktyk mierzenia i komunikowania wpływu naszych działań. W projekcie wypracowaliśmy też materiały i rozwiązania, które pomagają innym organizacjom pozarządowym i instytucjom młodzieżowym w Europie.

Nasze partnerstwo składało się z 9 organizacji: SCI BelgiumSCI CatalunyaKVT FinlandSCI GermanyUtilapu HungaryVSI IrelandSCI PolandPara Onde? PortugalZavod Voluntariat – SCI Slovenia.

Dlaczego przeprowadziliśmy taki projekt?

 • zależy nam na wysokiej jakości naszych workcampów i innych działań w ramach edukacji pozaformalnej,
 • chcemy monitorować rezultaty naszej pracy, by wiedzieć, jakie podejścia i metody mają największy wpływ i najskuteczniej działają na rzecz pokoju, a które – być może – są kosztowne, pracochłonne i czasochłonne… i nie warto ich kontynuować,
 • wpływ naszych działań interesuje zarówno donorów, jak i naszych potencjalnych wolontariuszy – pytają się o profesjonalne analizy, liczby, dowody skuteczności, success stories
 • potrzebowaliśmy systemu mierzenia wpływu, który będzie łatwy do wdrożenia, ale i rzetelny, oparty na metodach naukowych,
 • wiedzieliśmy, że mierzenie rezultatów i wpływu naszej pracy jest ważne… ale bez wspólnego działania i sieci wsparcia nie udałoby nam się zatrzymać w biegu i poświęcić czas na tę zmianę!

Uważamy, że monitorowanie rezultatów działań i mierzenie ich wpływu powinno być standardem wśród organizacji wolontariackich. Dlatego, idąc za słynnym cytatem Mahatmy Gandhi, “jesteśmy zmianą, którą chcemy zobaczyć na świecie”.

 

Działania

Projekt miał 6 etapów działań:

 1. Międzynarodowe szkolenie “Be the Change you want to see” (20-26.04.2022, Poznań) dot. mierzenia wpływu naszych działań, w szczególności workcampów.
 2. Webinary (4-5.2022) dla naszych organizacji z ekspertami oraz praktykami mierzenia wpływu w organizacjach wolontariackich: “ImpCat Assessment: the Cat is not a typo!” z Francesco Volpini (8.04.2022) oraz “Impact Measurement in Practice: behind the scenes” z Ingrid Danckaerts (11.05.2022).
 3. Etap praktyczny (5-8.2022) – zorganizowanie i przeprowadzenie pomiaru wpływu międzynarodowych działań wolontariackich (np. workcampów lub wymian) w każdej organizacji partnerskiej projektu.
 4. Grupy wsparcia i konsultacje (5-12.2022), w tym mastermindy, coaching i mentoring.
 5. Międzynarodowe seminarium “The Change we became” (15-18.09.2022, Poznań) – podsumowanie doświadczeń i wyników badań krajowych, uczenie się, jak profesjonalnie komunikować nasz wpływ na otoczenie – zarówno przez liczby, jak i storytelling.
 6. Wydanie “(Im)Prove it!” – Praktycznego Przewodnika na temat mierzenia wpływu międzynarodowego wolontariatu (3.2023) – stworzenie i opublikowanie e-publikacji z praktyczną wiedzą, radami i szablonami dla organizacji, które chciałyby zacząć mierzyć (i komunikować!) wpływ swoich workcampów i innych działań prowadzonych w ramach edukacji pozaszkolnej.

 

Szkolenie i seminarium nt. badania i komunikowania wpływu wolontariatu 

W ramach projektu zorganizowaliśmy w Poznaniu 2 międzynarodowe wydarzenia: szkolenie “Be the Change you want to see” (20-26.04.2022) i seminarium “The Change we became” (15-18.09.2022).

Wydarzenia zgromadziły prawie 60 pracowników młodzieżowych i wolontariuszy z 9 krajów, którzy byli ciekawi, jak mierzyć wpływ działań organizacji pozarządowych i wolontariatu i chcieli nauczyć się, jak komunikować szerszej publiczności rezultaty projektów swojej organizacji. Nasze metody pracy opierały się na zasadach uczenia się dorosłych, tworząc bezstresowe i motywujące środowisko, w którym każdy ma pełną zdolność uczenia się.

Na szkoleniu “Be the Change you want to see” uczestnicy:

 • uczyli się od guru pomiaru wpływu, Francesco Volpini, pod opieką Gośki Tur – koordynatorki projektu i facylitatorki procesu edukacyjnego,
 • zdobyli specjalistyczną wiedzę w zakresie pomiaru wpływu międzynarodowego wolontariatu oraz umiejętność prowadzenia badań pomiaru wpływu,
 • nauczyli się, jak przeprowadzić proces zarządzania zmianą i transformację organizacji,
 • mieli okazję utworzyć grupy wsparcia (np. mastermindy) ze zmieniaczami świata i entuzjastami wpływu z innych krajów,
 • przygotowali się do przeprowadzenia lokalnych badań wpływu workcampów i innych międzynarodowych wymian.

Na seminarium “The Change we became” uczestnicy:

● pracowali z wielokrotnie nagradzaną ekspertką ds. komunikacji dr Hanną Wiczanowską oraz z koordynatorkami projektu Gośką Tur i Afroditi Deilogkou,
● rozwinęli wiedzę w zakresie komunikowania rezultatów i wpływu swoich działań, przygotowania wypowiedzi, analizy odbiorców i storytellingu,
● skonsolidowali wyniki badań z fazy praktycznej projektu,
● zaplanowali, jak skutecznie włączyć pomiar wpływu do rutyny swojej organizacji,
● nabrali pewności siebie w pracy na rzecz wysokiej jakości wolontariatu i innych działań w sektorze pozarządowym,
● inspirowali się pomysłami, dobrymi praktykami i zasobami z innych krajów.

Uczestnikom tych wydarzeń udostępniliśmy również dodatkowe materiały edukacyjne oraz umożliwiliśmy im bezpłatne konsultacje z ekspertami od mierzenia i komunikowania wpływu.

Praktyczny przewodnik po mierzeniu wpływu

W ramach projektu przygotowaliśmy przewodnik “(Im)Prove it!” na temat mierzenia i komunikowania wpływu międzynarodowych działań wolontariackich. Jest maksymalnie praktyczny i możliwy do zrozumienia także dla początkujących w temacie.

Do naszej elektronicznej publikacji dołączone są przydatne załączniki – autentyczne, naukowo zweryfikowane kwestionariusze badania wpływu i przykłady wywiadów badających wpływ wolontariatu międzynarodowego na społeczność lokalną.

Autorami przewodnika są Francesco Volpini i Gośka Tur. Publikacja jest dostępna w języku angielskim.

Rezultaty

Projekt osiągnął następujące rezultaty:

 • prawie 60 przeszkolonych liderów, koordynatorów i pracowników młodzieżowych, z wiedzą i umiejętnościami, które pozwają organizować wysokiej jakości działania wolontariackie,
 • lepsze przygotowanie naszych 9 organizacji do mierzenia i komunikowania rezultatów naszej pracy i wpływu na wolontariuszy i otoczenie,
 • rozwinięcie umiejętności identyfikowania, jakie metody i podejścia organizowania workcampów, wymian itp. najbardziej wpływają na naszych odbiorców i powodują jak najbardziej trwałą zmianę,
 • udowodnienie, że da się regularnie mierzyć i komunikować wpływ działań organizacji nawet przy ograniczonych zasobach ludzkich i finansowych,
 • nasz Praktyczny Przewodnik już w 2023 roku został wykorzystany przez co najmniej 100 europejskich organizacji młodzieżowych,
 • w 2023 roku dzięki rezultatom naszego projektu co najmniej 1800 młodych Europejczyków wzięło udział w wysokiej jakości działaniach, przygotowanych zgodnie z rekomendacjami wypracowanymi podczas badań skuteczności i wpływu projektów wolontariackich. Ta liczba będzie rosła z roku na rok!

Staliśmy się organizacją, która regularnie i profesjonalnie sprawdza jakość swoich działań – i dzielimy się swoimi doświadczeniami, by pomóc też innym!

Gośka Tur - koordynatorka projektu

Gośka Tur - koordynatorka projektu

Edukatorka i działaczka na rzecz pokoju. Z SCI od 1996 r. Pomysłodawczyni projektu i główna koordynatorka, odpowiedzialna za jego kształt i realizację.

Afroditi Deilogkou - koordynatorka projektu

Afroditi Deilogkou - koordynatorka projektu

Członkini SCI Impact Working Group z Belgii. W projekcie odpowiadała za wsparcie krajowych zespołów prowadzących badania wpływu.

Elvira Amatuzzi - wolontariuszka wspierająca

Elvira Amatuzzi - wolontariuszka wspierająca

Włoszka z pochodzenia, w 2022 r. pracowała w naszym Stowarzyszeniu jako wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

Z zespołem projektowym skontaktujesz się, pisząc na adres learning@poland.sci.ngo.

 

Grantodawca

Projekt “Be the Change you want to see” był współfinansowany przez Unię Europejską poprzez program Erasmus+. Jesteśmy wdzięczni donorowi za umożliwienie zrealizowania naszego pomysłu!

Projekt nr 2021-1-PL01-KA153-YOU-000035713

Logo donora