Be the Change you want to see

11.2021 – 12.2022

Pomysł

Naszą misją jest zmienianie świata na lepsze i chcemy to robić najskuteczniej. Dlatego bardzo ważna jest dla nas wysoka jakość działań, które prowadzimy: workcampów, projektów, szkoleń. Chcemy wykorzystywać te metody, które mają największy wpływ na odbiorców. Potrzebujemy monitorować rezultaty naszej pracy i sprawdzać, jakie działania i podejścia są najbardziej efektywne i przynoszą największą zmianę wśród osób wyjeżdżających z nami na wolontariat, a także w społecznościach, w których pracujemy.

Jednocześnie mierzenie i komunikowanie wpływu naszych działań w sposób uporządkowany i regularny nie jest łatwe – wymaga wiedzy, ludzi i czasu (a tego ostatniego zawsze w NGOsach brakuje). Wiedzieliśmy, że sami nie dokonamy tej zmiany.

Tak narodził się projekt “Be the Change you want to see”, w którym razem z partnerami skupiamy się na wdrożeniu do naszych organizacji regularnych praktyk mierzenia i komunikowania wpływu naszych działań. W projekcie wypracujemy też materiały i rozwiązania, które pomogą innym organizacjom pozarządowym i instytucjom młodzieżowym w Europie.

Nasze partnerstwo to 9 organizacji: SCI BelgiumSCI CatalunyaKVT FinlandSCI GermanyUtilapu HungaryVSI IrelandSCI PolandPara Onde? PortugalZavod Voluntariat – SCI Slovenia.

Dlaczego to robimy?

 • zależy nam na wysokiej jakości naszych workcampów i innych działań w ramach edukacji pozaformalnej,
 • chcemy monitorować rezultaty naszej pracy, by wiedzieć, jakie podejścia i metody mają największy wpływ i najskuteczniej działają na rzecz pokoju, a które – być może – są kosztowne, pracochłonne i czasochłonne… i nie warto ich kontynuować,
 • wpływ naszych działań interesuje zarówno donorów, jak i naszych potencjalnych wolontariuszy – pytają się o profesjonalne analizy, liczby, dowody skuteczności, success stories
 • potrzebujemy systemu mierzenia wpływu, który będzie łatwy do wdrożenia, ale i rzetelny, oparty na metodach naukowych,
 • wszyscy wiemy, że mierzenie rezultatów i wpływu naszej pracy jest ważne… ale często jesteśmy tak zajęci bieżącą pracą projektową, że bez wspólnego działania i sieci wsparcia nie udałoby nam się zatrzymać w biegu i poświęcić czas na tę zmianę!

Uważamy, że monitorowanie rezultatów działań i mierzenie ich wpływu powinno być standardem wśród organizacji wolontariackich. Dlatego, idąc za słynnym cytatem Mahatmy Gandhi, “będziemy zmianą, którą chcemy zobaczyć na świecie”.

 

Działania

W projekcie realizujemy 6 głównych działań:

 1. Międzynarodowe szkolenie “Be the Change you want to see” (20-26.04.2022, Poznań) dot. mierzenia wpływu naszych działań, w szczególności workcampów.
 2. Webinary (4-5.2022) dla naszych organizacji z ekspertami oraz praktykami mierzenia wpływu w organizacjach wolontariackich.
 3. Etap praktyczny (5-8.2022) – zorganizowanie i przeprowadzenie pomiaru wpływu międzynarodowych działań wolontariackich (np. workcampów lub wymian) w każdej organizacji partnerskiej projektu.
 4. Grupy wsparcia i konsultacje (5-11.2022), w tym mastermindy, coaching i mentoring.
 5. Międzynarodowe seminarium “The Change we became” (15-18.09.2022, Poznań) – podsumowanie doświadczeń i wyników badań krajowych, uczenie się, jak profesjonalnie komunikować nasz wpływ na otoczenie – zarówno przez liczby, jak i storytelling.
 6. Praktyczny Przewodnik na temat mierzenia wpływu międzynarodowego wolontariatu (10-11.2022) – stworzenie i opublikowanie e-publikacji z praktyczną wiedzą, radami i szablonami dla organizacji, które chciałyby zacząć mierzyć (i komunikować!) wpływ swoich workcampów i innych działań prowadzonych w ramach edukacji pozaszkolnej.

 

Jeśli to wrzesień, to czas na… seminarium nt. komunikowania rezultatów i wpływu wolontariatu!

W dniach 15-18 września 2022 r. organizujemy w Poznaniu 4-dniowe seminarium “The Change we became”. Wezmą w nim udział pracownicy młodzieżowi i wolontariusze, któzy:

 • są ciekawi, jak mierzyć wpływ działań organizacji pozarządowych i wolontariatu,
 • chcą nauczyć się od eksperta, jak komunikować szerszej publiczności rezultaty projektów swojej organizacji,
 • są gotowi na intensywne szkolenie ze storytellingu w komunikacji, aby dzięki temu zyskać większe uznanie, wolontariuszy i darczyńców,
 • są otwarci na nowe znajomości i współpracę z podobnymi do nich osobami z innych krajów, by poznać ich projekty i wymienić się pomysłami.

Na seminarium uczestnicy:

● pracują z wielokrotnie nagradzaną ekspertką ds. komunikacji dr Hanną Wiczanowską oraz z koordynatorkami projektu Gośką Tur i Afroditi Deilogkou,
● rozwijają wiedzę w zakresie komunikowania rezultatów i wpływu swoich działań, przygotowania wypowiedzi, analizy odbiorców i storytellingu,
● uczestniczą w konsolidacji wyników badań z fazy praktycznej projektu,
● planują, jak skutecznie włączyć pomiar wpływu do rutyny swojej organizacji,
● nabierają pewności siebie w pracy na rzecz wysokiej jakości wolontariatu i innych działań w sektorze pozarządowym,
● inspirują się pomysłami, dobrymi praktykami i zasobami z innych krajów,
● mają okazję utworzyć grupy wsparcia (np. mastermindy) ze zmieniaczami świata i entuzjastami wpływu z innych krajów.

Nasze metody pracy opierają się na zasadach uczenia się dorosłych, tworząc bezstresowe i motywujące środowisko, w którym ludzki mózg ma pełną zdolność uczenia się.

Praktyczny przewodnik po mierzeniu wpływu

W ramach projektu przygotowujemy e-publikację na temat mierzenia i komunikowania wpływu międzynarodowych działań wolontariackich. Będzie maksymalnie praktyczna i możliwa do zrozumienia także dla początkujących w temacie.

Przewodnik planujemy opublikować 10 listopada 2022 r. Tego dnia na świecie obchodzi się Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju.

Rezultaty

Zakładamy, że projekt osiągnie następujące rezultaty:

 • ok. 40 przeszkolonych liderów, koordynatorów i pracowników młodzieżowych, z wiedzą i umiejętnościami, które pozwają organizować wysokiej jakości działania wolontariackie,
 • lepsze przygotowanie naszych 9 organizacji do mierzenia i komunikowania rezultatów naszej pracy i wpływu na wolontariuszy i otoczenie,
 • rozwinięcie umiejętności identyfikowania, jakie metody i podejścia organizowania workcampów, wymian itp. najbardziej wpływają na naszych odbiorców i powodują jak najbardziej trwałą zmianę,
 • udowodnienie, że da się regularnie mierzyć i komunikować wpływ działań organizacji nawet przy ograniczonych zasobach ludzkich i finansowych,
 • nasz Praktyczny Przewodnik już w 2022 roku zostanie wykorzystany przez co najmniej 100 europejskich organizacji młodzieżowych,
 • w 2023 roku dzięki rezultatom naszego projektu co najmniej 1800 młodych europejczyków weźmie udział w wysokiej jakości działaniach, przygotowanych zgodnie z rekomendacjami wypracowanymi podczas badań skuteczności i wpływu projektów wolontariackich – i planujemy, że ta liczba będzie rosła z roku na rok!

Chcemy stać się organizacją, która regularnie i profesjonalnie sprawdza jakość swoich działań – i będziemy dzielić się swoimi doświadczeniami, by pomóc też innym!

Gośka Tur - koordynatorka projektu

Gośka Tur - koordynatorka projektu

Edukatorka i działaczka na rzecz pokoju. Z SCI od 1996 r. Pomysłodawczyni projektu i główna koordynatorka, odpowiedzialna za jego kształt i realizację.

Afroditi Deilogkou - koordynatorka projektu

Afroditi Deilogkou - koordynatorka projektu

Członkini SCI Impact Working Group, obecnie mieszka w Belgii. W projekcie odpowiada za wsparcie krajowych zespołów i publikację przewodnika po mierzeniu wpływu.

Elvira Amatuzzi - wolontariuszka wspierająca

Elvira Amatuzzi - wolontariuszka wspierająca

Włoszka z pochodzenia, w naszym biurze od marca 2022 r. jako wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

Z zespołem projektowym skontaktujesz się, pisząc na adres learning@poland.sci.ngo.

 

Grantodawca

Projekt “Be the Change you want to see” jest współfinansowany przez Unię Europejską poprzez program Erasmus+. Jesteśmy wdzięczni donorowi za umożliwienie zrealizowania naszego pomysłu!

Projekt nr 2021-1-PL01-KA153-YOU-000035713

Logo donora