Antydyskryminacja na co dzień

Antydyskryminacja na co dzień

Opis i wnioski z projektu “Antydyskryminacja na co dzień”
oraz scenariusze warsztatów edukacyjnych nt. przeciwdziałania dyskryminacji.

Redakcja: Izabela Czerniejewska

Poznań 2005