Integracja dzieci polskich i romskich

Warszawa, 18.07-1.08.2015

Tegoroczny workcamp w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” w Warszawie odbył się już po raz drugi.

Jego celem było wsparcie wychowawców w ich codziennej opiece i organizacji zajęć dla dzieci będących podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośmioro wolontariuszy z Czech, Hiszpanii, Austrii, Niemiec, Ukrainy i Polski będzie wspólnie organizowało dla dzieci różne zabawy, gry sportowe oraz warsztaty plastyczne.

Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” jest oddziałem Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Jest to jedyny ośrodek w Polsce, który z powodzeniem integruje dzieci polskie i romskie. W roku szkolnym pełni funkcję świetlicy, gdzie dzieci mogą spokojnie odrabiać lekcje, a także spędzać czas wolny ze swoimi rówieśnikami. Wiele z tych dzieci pochodzi z rodzin będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.

Koordynatorki: Julia Gierczyk, Masha Rossokhan (wolontariuszka EVS)

Integracja dzieci polskich i romskich
Integracja dzieci polskich i romskich
Integracja dzieci polskich i romskich
Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland
Adres: ul. Dmowskiego 35/5

60-222 Poznań

tel. +48 61 84 84 336   Konto bankowe: PLN – PL 93 1240 1747 1111 0000 1848 8294 EUR – PL 77 1240 1747 1978 0010 0331 1258 SWIFT: PKOPPL PW (Bank PEKAO S.A.) KRS: 0000019979  

SCI International websites
SCI International website
2020: 100 years of SCI
Workcamps
Long-term volunteering
SCI archives
Kontakt
Polityka prywatności
© 2022 Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland