Workcamp Art of living II

Monar Wyszków k/Warszawy, 13-27.08.2016

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia MONAR WYSZKÓW jest jedną z kilkudziesięciu placówek MONARU.

Dziesięcioro wolontariuszek i wolontariuszy z Rosji, Czech, Bułgarii, Tajwanu, Irlandii, Szwajcarii, Turcji i Polski na czas dwóch tygodni stało się częścią społeczności Ośrodka pracując wspólnie i razem spędzając czas wolny. Dzięki rozmowom z terapeutami oraz uczestnictwu w spotkaniach społeczności terapeutycznej wolontariusze dowiedzieli się także wiele na temat terapii uzależnień.

Wolontariusze wspólnie z pacjentami wykonywali codzienne obowiązki, od sprzątania (domu i terenu wokół ośrodka), gotowania poprzez pracę przy koniach na ośrodkowej stajni oraz remontowanie hostelu, w którym mieszkają osoby, które zakończyły terapię. Pobyt wypełniony był dużą ilością zajęć i atrakcji, od codziennej pracy, przez udział w aktywnościach organizowanych w czasie wolnym: integracyjnych grach, zabawach, zajęciach sportowych, ogniskach. 

Monar Wyszków prowadzący terapię pełnoletnich osób uzależnionych to miejsce, do którego chce się wracać, w którym wiele osób znajduje motywację do zmiany siebie i swojego życia. Takie wydarzenia jak workcamp odciskają piętno na wszystkich uczestnikach, tak pacjentach jak i wolontariuszach.

Koordynatorzy: Maria Dworak, Paweł Tur

Workcamp Art of living II
Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland
Adres: ul. Dmowskiego 35/5

60-222 Poznań

tel. +48 61 84 84 336   Konto bankowe: PLN – PL 93 1240 1747 1111 0000 1848 8294 EUR – PL 77 1240 1747 1978 0010 0331 1258 SWIFT: PKOPPL PW (Bank PEKAO S.A.) KRS: 0000019979  

SCI International websites
SCI International website
2020: 100 years of SCI
Workcamps
Long-term volunteering
SCI archives
Kontakt
Polityka prywatności
© 2022 Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland