Workcamp w Muzeum Kulmhof

Chełmno nad Nerem, 1-14.08.2015

Muzeum Kulmhof jest oddziałem Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, z którym nasze Stowarzyszenie współpracuje od wielu lat. Położone jest na terenie byłego niemieckiego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem. Obóz ten był pierwszym ośrodkiem masowej, natychmiastowej zagłady Żydów w Kraju Warty.

Na organizowany po raz już drugi projekt w Chełmnie przyjechało dziesięcioro wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych, Anglii, Hiszpanii, Tajwanu, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch, Czech i Polski.

Do ich podstawowych obowiązków należało wstępne oczyszczenie zabytków archeologicznych (głównie przedmiotów osobistych ofiar) zmagazynowanych w Muzeum, ich wstępna konserwacja i zabezpieczenie, porządkowanie terenu muzealnego, porządkowanie i czyszczenie lapidarium (składającego się z żydowskich nagrobków). Podczas projektu wolontariuszom udało się oczyścić ponad 1000 artefaktów.

Powierzone wolontariuszom obowiązki z punktu widzenia instytucji są bardzo ważne, pozwalają bowiem z jednej strony na zabezpieczanie licznych zbiorów których muzeum jest w posiadaniu oraz pomagają w bieżącym utrzymywaniu terenu.

Dziękujemy za wspólpracę p. kierownikowi Piotrowi Wąsowiczowi, p. Andrzejowi Grzegorczykowi oraz Muzeum Martyrologicznemu w Żabikowie.

Koordynatorzy: Monika Dłuska, Michał Adamski

Workcamp w Muzeum Kulmhof
Workcamp w Muzeum Kulmhof
Workcamp w Muzeum Kulmhof
Workcamp w Muzeum Kulmhof
Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland
Adres: ul. Dmowskiego 35/5

60-222 Poznań

tel. +48 61 84 84 336   Konto bankowe: PLN – PL 93 1240 1747 1111 0000 1848 8294 EUR – PL 77 1240 1747 1978 0010 0331 1258 SWIFT: PKOPPL PW (Bank PEKAO S.A.) KRS: 0000019979  

SCI International websites
SCI International website
2020: 100 years of SCI
Workcamps
Long-term volunteering
SCI archives
Kontakt
Polityka prywatności
© 2022 Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland