Wolontariat dla Pokoju

Świat potrzebuje edukacji dla pokoju – co do tego nie ma wątpliwości! Ale jak sprawić, aby wiedza o tym, jak postępować, żeby żyło nam się dobrze, dotarła do wszystkich? Musi być nas, działaczy, więcej i więcej! A co więcej, musimy działać jak najbardziej efektywnie, skutecznie, a jednocześnie czując to, co robimy i czerpiąc z tego satysfakcję.

W projekcie „Wolontariat dla Pokoju” nie tylko edukowaliśmy, ale też uczyliśmy.. jak uczyć. Motywowaliśmy, wyposażaliśmy w narzędzia i pracowaliśmy nad umiejętnościami tych, którzy chcą rosnąć w siłę i zmieniać świat.

Projekt składał się z następujących etapów:

  1. Powstanie atrakcyjnych materiałów edukacyjnych – Tu je znajdziesz!
  2. Program „Educators for Peace. Peace in Practice” – certyfikowane szkolenia wolontariackie 
  3. Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, prowadzone przez absolwentów programu „Educators for Peace. Peace in Practice” 
  4. Wyzwanie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych „Nie bądź NPC. Wybierz misję”, propagujący zachowania pokojowe i wolontariat, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – sprawdź stronę wyzwania!

Pomysł – czyli skąd wziął się projekt?

Działając w świecie, gdzie konflikty zagrażają nam z każdej strony, nawet najmniejsze gesty potrafią wyrazić nasz sprzeciw wobec tego stanu rzeczy. W obliczu narastających wyzwań dla wartości Unii Europejskiej staje się istotne, aby promować te wartości bardziej aktywnie niż kiedykolwiek wcześniej. W związku z tym powstał projekt „Wolontariat dla Pokoju”.

W dzisiejszym świecie nie możemy brać pokoju za pewnik. Warto edukować, że pokój oznacza coś więcej niż tylko brak konfliktów zbrojnych. W Polsce temat edukacji pokojowej jest zbyt często pomijany w szkołach, dlatego to organizacje pozarządowe często stają na straży dostarczania takiej wiedzy. Młodzi ludzie mają potrzebę działania na rzecz pokoju, lecz potrzebują do tego zwiększać swoje umiejętności np. pracy w zespole i zdobywania specjalistycznych informacji.

Rozpoznajemy również potrzebę pracy nad budowaniem pokojowych relacji w społeczeństwie, szczególnie w obliczu naruszania podstawowych praw człowieka i wzrastającej nietolerancji wobec różnych grup czy mniejszości. W dzisiejszych czasach coraz ważniejsze jest ciągłe kształtowanie świadomości i pokazywanie, że każdy ma zdolność działać na rzecz pokoju, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy statusu społecznego. Nawet najdrobniejsze działania mają ogromne znaczenie. Dzięki edukacji i zaangażowaniu na rzecz pokoju tworzymy społeczeństwo otwarte, różnorodne i szanujące prawa człowieka.

 

Cel projektu „Wolontariat dla Pokoju”

Głównym celem projektu było rozbudowanie wiedzy, umiejętności i chęci angażowania się w budowanie pokoju u jak największej grupy osób, wykorzystując łańcuch działań.

Pierwszą z nich byli działacze_ki, którzy wzięli udział w programie „Educators for Peace. Peace in Practice”. Drugą grupą, byli uczniowie i uczennice, którzy wzięli udział w przygotowanych przez absolwentów programu warsztatach szkolnych. Trzecią grupą, była młodzież szkolna, która uczestniczyła w wyzwaniu„Nie bądź NPC. Wybierz misję”.

Projekt zakładał wzrost liczby umiejętnie prowadzonych działań wolontariackich na rzecz pokoju w Polsce.

Nasze działania opierajły się na trzech założeniach:

  • Zwiększenie świadomości: Chcemy pokazać, że każdy może działać na rzecz pokoju, wprowadzając prostsze nawyki do swojego życia. Tworzymy łańcuch działań w szkołach, który kształtuje życie w duchu pokoju na różnych poziomach, od spokoju wewnętrznego po wspólnotę i środowisko.
  • Budowanie umiejętności: Wyposażyliśmy grupę wolontariuszy i wolontariuszek w kluczowe kompetencje, które pozwolą im stać się pokojowymi edukatorami i edukatorkami. Dzięki tym umiejętnościom będą teraz w stanie skutecznie przekazywać wiedzę o pokojowych działaniach w środowisku szkolnym i nie tylko.
  • Tworzenie materiałów: Stworzyliśmy materiały wysokiej jakości, które są zarówno łatwe w użyciu, jak i atrakcyjne. Materiały w języku polskim i angielskim są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. 

Poznaj naszych wolontariuszy/ki!

Program „Educators for Peace. Peace in Practice”

16-17 września: „Pokój w praktyce” – na tych zajęciach wolontariusze i wolontariuszki pogłębili swoją wiedzę i zrozumienie na temat koncepcji pokoju i jego trzech filarów (pokój wewnętrzny, pokój z innymi, pokój ze środowiskiem), porozumienia bez przemocy oraz dowiedzieli się, jak budować pokój każdego dnia.

23-24 września: „Edukatorzy na rzecz pokoju” – w ten weekend pracowaliśmy nad umiejętnościami związanymi z edukacją pokojową, poznaliśmy narzędzia i metody, do wykorzystywania w codziennej pracy z młodymi ludźmi, promując pokojowe aktywności.

Po odbytych szkoleniach przyszedł czas na spraktykowanie nowej wiedzy i umiejętności. Absolwenci programu przeprowadzili warsztaty pokojowe dla uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Więcej informacji o szkoleniach, znajdziesz w zakładce „Educators for Peace. Peace in Practice”!

Materiały o pokoju – pobierz, wykorzystaj, działaj!

Nasze działania w ramach „Wolontariatu dla Pokoju” nie obejmują jedynie przeszkolenia wolontariuszy i wolontariuszek oraz zorganizowania warsztatów dla młodzieży. Aby edukacja pokojowa była skuteczna i nie ograniczała się wyłącznie do fizycznych uczestników projektu, przygotowana została seria materiałów edukacyjnych, łatwych do użycia zarówno przez absolwentów programu jak i wszystkich zainteresowanych.

Na bazę materiałów składają się: ćwiczenia oraz „pigułki informacyjne” idealne do skonstruowania własnych scenariuszy warsztatów, które mogą zostać użyte przez nauczycieli i nauczycielki, uczniów i uczennice oraz inne zainteresowane nimi osoby. 

Wszystkie te materiały będą służyły naszemu stowarzyszeniu do rozbudowania i kontynuowania edukacji pokojowej w najbliższych latach.

Wyzwanie „Nie bądź NPC. Wybierz misję”

W listopadzie 2023 roku rozszerzyliśmy zaproszenie do „Wolontariatu dla Pokoju” dla wszystkich placówek edukacyjnych w Polsce.

Szkoły oraz nauczyciele i nauczycielki zostali zaproszeni do zapisów (jako instytucja lub indywidualny nauczyciel) do wyzwania, które trwało od 15 listopada do 5 grudnia. Uczestnicy i uczestniczki otrzymali zestaw specjalnie zaprojektowanych materiałów do druku i bazę pomysłów na możliwe aktywności związane z wolontariatem na rzecz pokoju. Skierowaliśmy się szczególnie do Klubów Wolontariackich, działających na terenie szkół.

Rozpoczęcie wyzwania miało miejsce w trakcie Tygodnia Globalnej Edukacji w listopadzie, a Misja Specjalna odbyła się 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Zespół

 

 

Karolina Chrząszcz

Karolina Chrząszcz

Koordynatorka projektu

Julia Kanas

Julia Kanas

Promocja projektu

Gośka Tur

Gośka Tur

Prezeska, trenerka wolontariuszy/ek

Grantodawca

Projekt „Wolontariat dla Pokoju” jest współfinansowany przez Unię Europejską poprzez Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (Citizens, Equality, Rights, and Values Programme). Jesteśmy wdzięczni SCI International za umożliwienie zrealizowania naszego pomysłu w ramach międzynarodowego projektu Partnership on Peace.

Więcej informacji o programie #CERV i projekcie #PartnershipOnPeace na stronie SCI International.

 

Co-funded by the European Union banner