Wolontariat dla Pokoju

Świat potrzebuje edukacji dla pokoju – co do tego nie ma wątpliwości! Ale jak sprawić, aby wiedza o tym, jak postępować, żeby żyło nam się dobrze, dotarła do wszystkich? Musi być nas, działaczy, więcej i więcej! A co więcej, musimy działać jak najbardziej efektywnie, skutecznie, a jednocześnie czując to, co robimy i czerpiąc z tego satysfakcję.

W projekcie „Wolontariat dla Pokoju” nie tylko edukujemy, ale też uczymy… jak uczyć. Motywujemy, wyposażamy w narzędzia i pracujemy nad umiejętnościami tych, którzy chcą rosnąć w siłę i zmieniać świat.

Projekt składa się z następujących etapów:

  1. Powstanie atrakcyjnych materiałów edukacyjnych – Tu je znajdziesz!
  2. Program „Educators for Peace. Peace in Practice” – certyfikowane szkolenia wolontariackie – Zapisz się! 
  3. Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, prowadzone przez absolwentów programu „Educators for Peace. Peace in Practice” Wybierz temat i zaproś nas do klasy!
  4. Challenge w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych „Nie bądź NPC. Wybierz misję”, propagujący zachowania pokojowe i wolontariat, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zgłoś szkołę!

Pomysł – czyli skąd wziął się projekt?

Działając w świecie, gdzie konflikty zagrażają nam z każdej strony, nawet najmniejsze gesty potrafią wyrazić nasz sprzeciw wobec tego stanu rzeczy. W obliczu narastających wyzwań dla wartości Unii Europejskiej staje się istotne, aby promować te wartości bardziej aktywnie niż kiedykolwiek wcześniej. W związku z tym powstał projekt „Wolontariat dla Pokoju”.

W dzisiejszym świecie nie możemy brać pokoju za pewnik. Warto edukować, że pokój oznacza coś więcej niż tylko brak konfliktów zbrojnych. W Polsce temat edukacji pokojowej jest zbyt często pomijany w szkołach, dlatego to organizacje pozarządowe często stają na straży dostarczania takiej wiedzy. Młodzi ludzie mają potrzebę działania na rzecz pokoju, lecz potrzebują do tego zwiększać swoje umiejętności np. pracy w zespole i zdobywania specjalistycznych informacji.

Rozpoznajemy również potrzebę pracy nad budowaniem pokojowych relacji w społeczeństwie, szczególnie w obliczu naruszania podstawowych praw człowieka i wzrastającej nietolerancji wobec różnych grup czy mniejszości. W dzisiejszych czasach coraz ważniejsze jest ciągłe kształtowanie świadomości i pokazywanie, że każdy ma zdolność działać na rzecz pokoju, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy statusu społecznego. Nawet najdrobniejsze działania mają ogromne znaczenie. Dzięki edukacji i zaangażowaniu na rzecz pokoju tworzymy społeczeństwo otwarte, różnorodne i szanujące prawa człowieka.

 

Cel projektu „Wolontariat dla Pokoju”

Głównym celem projektu jest rozbudowanie wiedzy, umiejętności i chęci angażowania się w budowanie pokoju u jak największej grupy osób, wykorzystując łańcuch działań.

Pierwszą z nich są działacze_ki, którzy wzięli udział w programie „Educators for Peace. Peace in Practice”. Drugą grupą, są uczniowie i uczennice, którzy wezmą udział w przygotowanych przez absolwentów programu warsztatach szkolnych. Trzecią grupą, jest młodzież szkolna, która będzie uczestniczyć w challengu „Nie bądź NPC. Wybierz misję”.

Projekt zakłada wzrost liczby umiejętnie prowadzonych działań wolontariackich na rzecz pokoju w Polsce.

Nasze działania opierają się na trzech założeniach:

  • Zwiększenie świadomości: Chcemy pokazać, że każdy może działać na rzecz pokoju, wprowadzając prostsze nawyki do swojego życia. Tworzymy łańcuch działań w szkołach, który kształtuje życie w duchu pokoju na różnych poziomach, od spokoju wewnętrznego po wspólnotę i środowisko.
  • Budowanie umiejętności: Wyposażyliśmy grupę wolontariuszy i wolontariuszek w kluczowe kompetencje, które pozwolą im stać się pokojowymi edukatorami i edukatorkami. Dzięki tym umiejętnościom będą teraz w stanie skutecznie przekazywać wiedzę o pokojowych działaniach w środowisku szkolnym i nie tylko.
  • Tworzenie materiałów: Tworzymy materiały wysokiej jakości, które są zarówno łatwe w użyciu, jak i atrakcyjne. Materiały dostępne w języku polskim i angielskim będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Materiały staną się również częścią naszej kampanii informacyjnej, która ma na celu promowanie wolontariatu na rzecz pokoju.

Program „Educators for Peace. Peace in Practice”

16-17 września: „Pokój w praktyce” – na tych zajęciach wolontariusze i wolontariuszki pogłębili swoją wiedzę i zrozumienie na temat koncepcji pokoju i jego trzech filarów (pokój wewnętrzny, pokój z innymi, pokój ze środowiskiem), porozumienia bez przemocy oraz dowiedzieli się, jak budować pokój każdego dnia.

23-24 września: „Edukatorzy na rzecz pokoju” – w ten weekend pracowaliśmy nad umiejętnościami związanymi z edukacją pokojową, poznaliśmy narzędzia i metody, do wykorzystywania w codziennej pracy z młodymi ludźmi, promując pokojowe aktywności.

Po odbytych szkoleniach przyjdzie czas na spraktykowanie nowej wiedzy i umiejętności. Absolwenci programu przeprowadzą warsztaty pokojowe dla uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Więcej informacji o szkoleniach, znajdziesz w zakładce „Educators for Peace. Peace in Practice”!

Materiały o pokoju – pobierz, wykorzystaj, działaj!

Nasze działania w ramach „Wolontariatu dla Pokoju” nie obejmują jedynie przeszkolenia wolontariuszy i wolontariuszek oraz zorganizowania warsztatów dla młodzieży. Aby edukacja pokojowa była skuteczna i nie ograniczała się wyłącznie do fizycznych uczestników projektu, przygotowana została seria materiałów edukacyjnych, łatwych do użycia zarówno przez absolwentów programu jak i wszystkich zainteresowanych.

Na bazę materiałów będą się składać: prezentacje, proste gry, quizy oraz „pigułki informacyjne” idealne do skonstruowania własnych scenariuszy warsztatów, które mogą zostać użyte przez nauczycieli i nauczycielki, uczniów i uczennice oraz inne zainteresowane nimi osoby. Na stronie pojawią się również scenariusze przygotowane przez uczestników programu „Educators for Peace. Peace in Practice”.

Wszystkie te materiały będą służyły naszemu stowarzyszeniu do rozbudowania i kontynuowania edukacji pokojowej w najbliższych latach.

Challenge „Nie bądź NPC. Wybierz misję”

W październiku 2023 roku rozszerzymy zaproszenie do „Wolontariatu dla Pokoju” dla wszystkich placówek edukacyjnych w Polsce.

Szkoły oraz nauczyciele i nauczycielki zostaną zaproszeni do zapisów (jako instytucja lub indywidualny nauczyciel) do challenge’u, który potrwa od 15 listopada do 5 grudnia. Uczestnicy i uczestniczki otrzymają zestaw specjalnie zaprojektowanych materiałów do druku i bazę pomysłów na możliwe aktywności związane z wolontariatem na rzecz pokoju. Skierujemy się szczególnie do Klubów Wolontariackich, działających na terenie szkół.

Rozpoczęcie challenge’u będzie miało miejsce w trakcie Tygodnia Globalnej Edukacji w listopadzie, a finał odbędzie się 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Zespół

 

 

Karolina Chrząszcz

Karolina Chrząszcz

Koordynatorka projektu

Julia Kanas

Julia Kanas

Promocja projektu

Gośka Tur

Gośka Tur

Prezeska, trenerka wolontariuszy/ek

Grantodawca

Projekt „Wolontariat dla Pokoju” jest współfinansowany przez Unię Europejską poprzez Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (Citizens, Equality, Rights, and Values Programme). Jesteśmy wdzięczni SCI International za umożliwienie zrealizowania naszego pomysłu w ramach międzynarodowego projektu Partnership on Peace.

Więcej informacji o programie #CERV i projekcie #PartnershipOnPeace na stronie SCI International.

 

Co-funded by the European Union banner