ToGetThere

Wolontariat Europejskiego Korpusu Solidarności

Pomysł

Główną ideą projektu jest zbliżanie ludzi do siebie i oswajanie ich ze sobą jako społeczeństwa różnorodnego.

“ToGetThere” to projekt wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności, w  ramach którego wspólnie z organizacjami partnerskimi oraz wolontariuszkami i wolontariuszami chcemy tworzyć przestrzeń do dialogu i wymiany kulturowej, wzajemnie motywować się i wspierać w budowaniu aktywnego obywatelstwa, empatii i wrażliwości, dbałości o prawa człowieka oraz równość. Czyli tak naprawdę szerzymy szeroką pojętą ideę solidarności. Zależy nam na tworzeniu powiązań między zróżnicowanymi społecznościami i wspieraniu tych mniej uprzywilejowanych pod względem warunków ekonomicznych, kulturowych czy społecznych. Wierzymy, że działania wolontariackie prowadzone w wymienionych kierunkach mogą przynieść wieloaspektowe korzyści dla lokalnych społeczności, wolontariuszy i wolontariuszek oraz goszczących ich organizacji.

Czas trwania projektu

organizacji goszczących

goszczonych wolontariuszek i wolontariuszy

Cele projektu

– wspieranie rozwoju społeczeństwa lokalnego oparte na poszanowaniu praw człowieka, równości, akceptacji, otwartości, solidarności, wymianie międzykulturowej. – szerzenie idei wzajemnego wsparcia i pomocy w obrębie społeczności lokalnych. – nawiązywanie dialogu z poszczególnymi grupami społecznymi w celu wymiany doświadczeń, budowania wzajemnego zrozumienia. – zwiększenie jakości współpracy międzynarodowej, – wzmacnianie solidarności szczególnie pomiędzy młodymi ludźmi, motywowanie się do wzajemnej współpracy, podejmowanie działalności opierającej się o edukacją pozaformalną – rozwijanie potencjału indywidualnego osób młodych poprzez pracę na rzecz organizacji lokalnych, uwzględnienie pasji i zainteresowań

Działania

W ramach projektu we współpracy z organizacjami partnerskimi z Polski, Armenii, Gruzji, Hiszpanii, Norwegii, Rosji, Ukrainy, Włoch gościmy wolontariuszki i wolontariuszy z 9 krajów. Realizują oni działania na rzecz lokalnych społeczności i rozwijają swoje kompetencje w następujących miejscach:

Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu
✔️ praca z dziećmi ;
✔️ prezentacje dotyczące krajów i kultur obcych ;
✔️ rozwijanie indywidualnych zainteresowań i talentów uczniów będzie rozwijać ich zainteresowania (muzyczne, plastyczne, językowe itp.)
Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzciance
✔️ prowadzenie warsztatów;
✔️ prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów;
✔️ zajęcia językowe w formie gier i zabaw.
Biuro Stowarzyszenia Jeden Świat w Poznaniu
✔️ prowadzenie konsultacji podstawowych i konsultacji pierwszorazowych w biurze, przygotowywanie materiałów do prezentacji, praca nad bazą danych wszystkich możliwych workcampów;
✔️ przygotowywanie i prowadzenie warsztatów i spotkań dla młodzieży w lokalnych szkołach;
✔️ promowanie młodzieżowych międzynarodowych projektów edukacji nieformalnej,
✔️ współprowadzenie projektów wolontariatu letniego organizowanych przez nasze stowarzyszenie dla społeczności lokalnych;
✔️ pomoc w prowadzeniu lokalnych i międzynarodowych szkoleń i kursów organizowanych przez nasze stowarzyszenie;
✔️ zarządzanie mediami społecznościowymi, organizowanie spotkań tematycznych dotyczących krajów pochodzenia;
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
✔️ poznanie grupy docelowej naszych działań; wymyślenie pomysłu na osobisty mini-projekt, który zostanie zaplanowany zgodnie z potrzebami grupy docelowej;
✔️ zorganizowanie zaplanowanych wydarzeń i spotkań, zwrócenie uwagi na potrzeby uczestników;
✔️ dzielenie się doświadczeniami i wrażeniami;
✔️ promocja zorganizowanych działań;
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Gostyniu
✔️ prowadzenie listy obecności;
✔️ promowanie lokalnych towarów i firm na rynku międzynarodowym;
✔️ tworzenie newslettera i bazy danych z lokalnymi firmami eksportowymi;
✔️ zarządzanie stroną internetową i kontami w mediach społecznościowych.

Chcesz wziąć udział w podobnym projekcie?

Jeżeli zainteresował Cię Europejski Korpus Solidarności i też chcesz wyjechać do innego kraju, aby działać na rzecz innych, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: to bardzo proste. Chętnie pokierujemy Cię w całym procesie aplilacji.  Więcej o zasadach programu dowiesz się klikając w poniższy przycisk.

Grantodawca

Projekt “ToGetThere” jest realizowany z funduszy Programu KE, Europejski Korpus Solidarności.

Numer projektu: 2020-2-PL01-ESC11-082877

Logo donora