Together for climate and peace

 W różnych momentach historii rzeczywistość stawia nam inne wyzwania. Powstanie SCI w 1920 roku było odpowiedzią na wyzwania tamtych czasów: wojnę, zniszczenie, niesprawiedliwość i przemoc.

Jednym z największych wyzwań współczesności jest kryzys ekologiczny, który stanowi zagrożenie dla pokoju i praw człowieka.

Żyjemy w czasach, kiedy stało się oczywistym, że działania na rzecz pokoju muszą iść w parze z działaniami na rzecz ochrony przyrody i klimatu.

Przyczyną zmian klimatu i zniszczenia środowiska naturalnego jest ludzka działalność. Nasza gospodarka oparta na wykorzystaniu paliw kopalnych i kultura konsumpcyjna krajów bogatej Północy (czyli między innymi Polski) prowadzą do szkodliwych zmian w przyrodzie: między innymi, wymierania gatunków roślin i zwierząt, jałowienia gleb, zakwaszenia oceanów, pustynnienia, wylesiania.

Koszty tych działań ponoszą przede wszystkim ci, którzy w najmniejszym stopniu przyczyniają się do tego kryzysu. Społeczności na całym świecie już teraz zmagają się z konsekwencjami zmian klimatycznych: nieprzewidywalnymi zmianami pogody, powodziami, suszami, które prowadzą do zniszczeń, nieurodzaju i klęsk głodu. Te zjawiska pociągają za sobą z kolei eskalację już istniejących konfliktów społecznych (np. w Syrii, w Somalii), destabilizację państw i rozpad więzi społecznych w tych regionach świata, które mierzą się już z innymi wyzwaniami.

Przewiduje się, że przed rokiem 2040 ponad 200 milionów ludzi będzie zmuszonych opuścić swoje domy z powodu klęsk spowodowanych zmianami klimatu. W najbliższych dekadach będziemy świadkami zjawiska określanego już dziś mianem uchodźstwa klimatycznego, o niespotykanej dotąd skali.

Stowarzyszenie “Jeden Świat”, jak również pozostałe organizacje zrzeszone w ruchu Service Civil International od lat działają na rzecz sprawiedliwości klimatycznej.

Chcesz się zaangażować?

together3

Obejrzyj webinar na zakończenie projektu projekt

Partnerem w projekcie była grupa niefomalna Planetarianki i Planetarianie.

Projekt „Together for Climate and Peace”, realizowany był z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG