Workcampy w Polsce

Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland organizuje od kilku do nawet kilkunastu workcampów rocznie, dzięki czemu nie tylko wysyłamy, ale i gościmy wolontariuszy z całego świata. Workcampy to krótkoterminowe projekty wolontariackie. Zazwyczaj trwają ok. 2 tygodnie. Są bardzo zróżnicowane tematycznie i zawsze związane z aktualnymi potrzebami lokalnych społeczności.

Polskie workcampy opierają się na współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi z całego kraju, a także wsparciu wolontariuszy międzynarodowych i koordynacji ich pracy przez przeszkolonych wolontariuszy z Polski, czyli campleaderów.

Owocem tej współpracy są ważne inicjatywy lokalne z międzynarodowym duchem. Dotąd w Polsce odbyło się ponad 330 workcampów.
Dowiedź się o nich więcej!

Jak uczestniczyć?

Ubezpieczenie

Wszyscy wolontariusze przebywający na workcampie są objęci ubezpieczeniem SCI.

SCI zapewnia ubezpieczenie na miejscu i w czasie trwania całego workcampu. Ubezpieczenie dotyczy nieszczęśliwych wypadków i pokrywa koszty leczenia. Co ważne, jest ono pomyślane jako ubezpieczenie dodatkowe, uzupełniające inne polisy. Wolontariusz musi zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jako potwierdzenia podstawowego ubezpieczenia, jakie posiada z tytułu bycia uczniem, studentem, pracownikiem, czy osobą zarejestrowaną jako bezrobotny.