W Klubie raźniej
Kampania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych

Wspólnie z Centrum Inicjatyw Senioralnych przygotowaliśmy kampanię społeczną poświęconą aktywizacji osób starszych.
Akcja pod hasłem “W Klubie raźniej” ma zachęcić osoby działające w zrzeszeniach i klubach seniorów,
by stały się ich ambasadorami i ambasadorkami w swoich lokalnych społecznościach.

Tło kampanii

Starzenie się społeczeństw to wyzwanie globalne, z którym mierzy się także Poznań. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2021 roku mężczyźni 60+ i kobiety 65+ stanowiły ponad ¼ ogółu zamieszkujących stolicę Wielkopolski. W trosce o ich dobrostan podejmowane są działania w różnych obszarach, od zwiększania dostępności architektonicznej miasta po tworzenie instytucji pomagających osobom starszym.

Wśród założeń Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2022 nie brak także celów związanych z kształtowaniem świadomości i postaw. Wzmocnienie potencjału osób starszych, wykorzystywanie ich doświadczenia, czy też tworzenie pozytywnego wizerunku starości to zadania, w których realizację szczególnie dobrze może się włączyć trzeci sektor. Jako Stowarzyszenie zajmujące się walką z wykluczeniem społecznym postanowiliśmy podjąć to wyzwanie.

Z kim współpracujemy?

Pomysł na kampanię narodził się podczas realizacji jednej z naszych tegorocznych inicjatyw — Szkoły Dziennikarstwa Rozwiązań. Do dalszych prac zaprosiliśmy jednak podmioty zewnętrzne. Na każdym etapie wspierało nas poznańskie Centrum Inicjatyw Senioralnych, zaś fotografie wykonał Paweł Liszkowski z Fundacji “KREAKTYWATOR”.

W prace zaangażowały się także kluby seniora:

  • Klub “Zorza”,
  • filia Zespołu Dziennych Domów Pomocy “Klub Ogrody”,
  • Klub “Niezły Młyn”
  • Klub „Fyrtel Seniora”.

Uwzględnienie perspektywy zaangażowanych w nie osób było podstawowym założeniem prac nad kampanią. Wiedzę teoretyczną na temat przyczyn izolacji społecznej osób starszych oraz możliwości walki z tym problemem chcieliśmy zweryfikować w praktyce i oddać głos samym zainteresowanym, czyli seniorom i seniorkom. W toku prac przeprowadziliśmy wywiady fokusowe i indywidualne z członkami i członkiniami klubów seniora, a także osobami koordynującymi ich działalność.

Wnioski z badań

Rozmowy ujawniły, jak silnie do aktywizacji społecznej osób starszych przyczyniają się kluby seniora. Według danych CIS w Poznaniu działa ich ponad 80. Członkowie i członkinie klubów podkreślali bogactwo oferty tych instytucji, jak również jej zróżnicowanie, przystosowanie do potrzeb osób o różnej sprawności fizycznej czy zainteresowaniach. Robótki ręczne, treningi pamięci, ale i bowling, lekcje brydża czy joga — wszystko to oferują poznańskie kluby seniora. Organizują ponadto wycieczki po Polsce, wyjścia grupowe do kin czy muzeów, bądź cieszące się wielką popularnością wieczory taneczne. “Senior chce się bawić, korzystać z życia, nie tylko smucić”— podkreślały uczestniczki wywiadów.

Aktywność w klubach to także okazja do społecznych interakcji, które nabrały szczególnego znaczenia po okresie pandemicznego zamknięcia. Według raportu Instytutu Polityki Senioralnej z kwietnia 2021 niemal połowa osób starszych ograniczyła w pierwszym roku pandemii relacje z innymi. Uczestnictwo w klubowych spotkaniach to okazja, by je odbudować.

Nasi rozmówcy i rozmówczynie wskazywali także na problem złej renomy zrzeszeń osób starszych — również wśród nich samych. Podkreślali, że wciąż silny jest stereotypowy obraz klubów seniora jako miejsc bez życia, przygnębiających, który zniechęca do uczestnictwa w ich spotkaniach. Choć kluby zmieniają się, dostosowują do wyzwań współczesności, to ich potencjał nie jest wykorzystywany.

“W Klubie raźniej”

Kampania “W Klubie raźniej” przedstawia trzy krótkie historie opowiadające o tym, jak ich bohaterowie i bohaterki zostali wciągnięci do aktywności w klubach seniora. Ich motywacje były różne — pasja brydżowa czy zamiłowanie do śpiewu. W każdym przypadku decydującym czynnikiem, który wpływał na decyzję o metaforycznym i dosłownym dołączeniu do klubu okazywała się jednak zachęta ze strony znajomego seniora bądź seniorki.

Uczestnicy i uczestniczki wywiadów wskazywali bowiem, że to właśnie oni, aktywni seniorzy i seniorki, najłatwiej mogą zachęcić innych do podejmowania nowych wyzwań. Będąc przykładem korzyści płynących z aktywnego przeżywania starości, mogą docierać do osób ze swojego otoczenia lepiej niż ludzie młodsi. Ci często traktowania są nieufnie, choćby przez problem oszustw pokroju metody “na wnuczka”.

Chcemy skłonić działające w klubach osoby w wieku senioralnym, by stały się ambasadorami aktywnego życia. Ich doświadczenia to argument, którym osoby młodsze nie mogą się posłużyć. Dzieląc się swoimi historiami, motywując do wyjścia z domu, nawiązania nowych relacji, mogą zmienić czyjeś życie na lepsze.

Chcesz dołączyć do klubu seniora?

Listę placówek znajdziesz na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych. Możesz także skontaktować się z Centrum osobiście w jego siedzibie przy ulicy Mielżyńskiego 24 w Poznaniu bądź telefonicznie, pod numerem 61 847 21 11.

Materiały do pobrania

Kampania jest częścią projektu “To działa. Dobre rozwiązania na rzecz antydyskryminacji”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland
Adres:

ul. Dmowskiego 35/5

60-222 Poznań

tel. +48 61 84 84 336

 

Konto bankowe:

PLN – PL 93 1240 1747 1111 0000 1848 8294

EUR – PL 77 1240 1747 1978 0010 0331 1258

SWIFT: PKOPPL PW (Bank PEKAO S.A.)

KRS: 0000019979

 

SCI International websites
SCI International website
2020: 100 years of SCI
Workcamps
Long-term volunteering
SCI archives
Kontakt
Polityka prywatności
© 2022 Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland