To działa! Dobre rozwiązania na rzecz antydyskryminacji

Tworzenie i odbieranie rzetelnych i wiarygodnych wiadomości to jedno z wyzwań współczesności. Dlatego zorganizowaliśmy szereg działań, w ramach których skupiliśmy się na roli mediów w obserwowaniu i opisywaniu istniejących problemów w zakresie łamania praw człowieka oraz dyskryminacji grup wykluczanych i mniejszości.

Kluczowe wyzwania

1. Media zdominowane są przez negatywne informacje. Cierpienie i tragedia lepiej się sprzedają. Jednocześnie wiele osób unika czytania wiadomości, bo wprawiają ich w zły humor i dają poczucie braku sprawczości dotyczące opisywanych problemów.

2. Młodzież spędza coraz więcej czasu w sieci, gdzie spotyka się z ogromem informacji, których wiarygodności nie potrafi ocenić, a fake newsy i mowa nienawiści stają się coraz powszechniejsze w mediach, tak tradycyjnych, jak i nowych.

Jak na nie odpowiemy?

Aby odpowiedzieć na te wyzwania, w ramach projektu zorganizowaliśmy następujące działania:

1. Szkoła Dziennikarstwa Rozwiązań

W jej ramach wyposażyliśmy początkujących i aspirujących dziennikarzy i dziennikarki z Wielkopolski w narzędzia, które pomogą im tworzyć rzetelne i angażujące materiały dotyczące dyskryminacji i praw człowieka oraz pozwolą im weryfikować instytucjonalne działania w tym zakresie. Jednocześnie zależy nam na pogłębieniu dziennikarskiej wrażliwości społecznej i zwrócenie uwagi na potencjał tkwiący w dziennikarstwie rozwiązań.

2. Warsztaty z antydyskryminacyjnej edukacji medialnej

Warsztaty poprowadziła grupa wcześniej przeszkolonych w tym kierunku wolontariuszy i wolontariuszek. Ważne jest dla nas, aby młodzież potrafiła zdiagnozować fake newsy oraz mowę nienawiści, a jednocześnie miała dostęp do informacji pokazujących skuteczne działania antydyskryminacyjne.

3. Internetowa kampania społeczna

W wakacje wystartowaliśmy z internetową kampanią społeczną dotyczącą jednego z problemów, które wspólnie zdiagnozowaliśmy w czasie trwania Szkoły Dziennikarstwa Rozwiązań.

Zmiana, do której dążył projekt, to większa obecność w mediach tematów dotyczących dyskryminowanych grup. Sądzimy, że wzrost zainteresowania młodych dziennikarzy obszarami związanymi z prawami człowieka, dyskryminacją i wykluczeniem społecznym przełoży się na zwiększenie liczby publikacji wartościowych materiałów na te tematy. Będzie jednocześnie ważną przeciwwagą dla zjawiska szerzących się fake newsów.

Chcemy uwrażliwić i wyposażyć w odpowiednie narzędzia zarówno tych, którzy tworzą treści, jak i ich odbiorców.

Dziennikarstwo rozwiązań dotyczące antydyskryminacji i praw człowieka oraz warsztaty z edukacji medialnej w szkołach są naszą odpowiedzią na retorykę nienawiści opartą na pogardzie i strachu.

Dowiedz się więcej o poszczególnych działaniach w projekcie:

Szkoła Dziennikarstwa Rozwiązań

Szkolenie z antydyskryminacyjnej edukacji medialnej

Warsztaty z antydyskryminacyjnej edukacji medialnej – oferta dla szkół

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.