Nasze workcampy

Dotychczas Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland zorganizowało wraz z Partnerami 334 workcampy, a wśród nich m.in.:

PL-SCI ŻABIKOWO


Workcampy w Żabikowie organizowane we współpracy z Muzeum w Chełmnie nad Nerem (oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie). Podczas workcampów w Żabikowie wolontariusze konserwowali i prowadzili dokumentację nagrobków z byłego cmentarza żydowskiego (macew), organizowali wystawę w Muzeum w Chełmnie, zajmowali się różnymi pracami porządkowymi na terenie obozu. Ważnym elementem tych workcampów jest część studyjna, która dotyczy historii obozu w Żabikowie oraz Chełmnie/Ner, kultury żydowskiej, ludobójstwa w dzisiejszych czasach, pokoju i praw człowieka.

PL-SCI WHERE HISTORY MEETS NATURE (GŁUCHOŁAZY)

Wolontariuszy gościła Fundacja Benevolens, która zajmuje się przede wszystkim ochroną środowiska i promocją ekologii. W zakres jej aktywności wchodzi także działalność charytatywna oraz ochrona i promocja kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego. Siedziba organizacji znajduje się na terenie historycznego parku Zdrojowego w Głuchołazach, niedaleko granicy z Czechami. Celem workcampu była pomoc Fundacji Benevolens w pracach porządkowych na terenie Historycznego Parku Zdrojowego w Głuchołazach, a także poznanie kultury regionu Gór Opawskich. Praca polegała na porządkowaniu parku, na którego terenie znajduje się budynek fundacji. W jej zakres wchodziło malowanie ławek, wyrywanie chwastów i plewienie, sprzątanie uschniętych liści i gałęzi, cięcie drewna oraz przesadzanie roślin. Część studyjna związana była z poznawaniem historii i przyrody Głuchołaz i Gór Opawskich. Najciekawszym elementem części studyjnej było jednak spotkanie z grupą chiropterologów i wykład na temat nietoperzy.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Korpusu Solidarności.

PL-SCI POZNAŃ SUMMER SCHOOL

Workcamp odbył się w poznanskim Zespole Szkoł Licealno-Technicznych na Dębcu. Wolontarisuze przekonywali młodzież do aktywnej nauki języka angielskiego. W trakcie tych dwóch tygodni, dębiecka młodzież miała szansę poznać lepiej kulturę oraz zwyczaje krajów, z których przyjechali. Wolontariusze zaproponowali szereg różnych aktywnosci, w tym: debatę dotyczącą międzynarodowego wolontariatu, praktyczne warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, całą masę gier, zarówno miejskich jak i planszowych i sportowych. Po pracy wolontariusze mieli okazję poznać Poznań od podszewki. Poznali walory poznańskiej kuchni oraz doświadczyli atmosfery meczowej kibicując poznańskiej Lokomotywie na Bułgarskiej. Workcamp sponsorowany przez firmę Red Park. 

PL-SCI OŚRODEK DLA CUDZOZIEMCÓW (Linin koło Warszawy)

Workcampy w ośrodkach dla uchodźców organizowane są dzięki przekazanemu przez Was 1% podatku. Ich celem jest wniesienie energii i ducha międzynarodowej solidarności w codzienne życie przebywających tam rodzin. Praca na workcampach w Lininie polegała na organizowaniu gier, zajęć artystycznych, wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży z Ośrodka. Część studyjna była poświęcona tematowi uchodźców w Polsce i na świecie.

PL-SCI RADWANOWICE (koło KRAKOWA)

Workcamp organizowany we współpracy z Fundacją Brata Alberta w ośrodku dla osób niepełnosprawnych. 

Fundacja opiekuje się osobami z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną poprzez prowadzenie domów społecznych (opieka stacjonarna), a także szkół integracyjnych, warsztatów i obozy rehabilitacyjne. Celem workcampu była integracja mieszkańców ośrodka z międzynarodowymi wolontariuszami, organizacja warsztatów artystycznych, przygotowaniu wspólnie z rezydentami wystawy rysunków i fotografii oraz pomocy w codziennych zadaniach. Podczas części studyjnej wolontariusze mieli okazję poznać historię Fundacji Brata Alberta oraz tematykę niepełnosprawności intelektualnej oraz ich pracy i edukacji. 

PL-SCI MAJDANEK (Lublin)


Workcampy organizowane we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku. W workcampach na Majdanku uczestniczyła młodzież polsko-niemiecka. Dzięki dofinansowaniu Fundacji Polsko-Niemieckiej wolontariusze z obydwu krajów mają szansę razem pracować na terenie Muzeum, podejmując się prac konserwatorsko-porządkowych i pomocy w archiwach Muzeum. Część studyjna projektu to historia obozu, Holokaust, polsko-niemieckie stosunki po II wojnie światowej, pokój i prawa człowieka.  

PL-SCI MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY (PETRYKOZY koło Warszawy)

Workcamp zorganizowany ze współpracy z Nieformalną Grupą Artystów i Animatorów oraz Gminą Żabia Wola. Projekt odbył się na terenie XIX-wiecznego skansenu, gdzie wolontariusze zorganizowali warsztaty międzykulturowe dla dzieci i młodzieży z Petrykoz i pobliskich miejscowości. Wolontariusze prowadzili autorskie warsztaty o różnorodnej tematyce. Przygotowali też krótki performance prezentujący kulturę ich krajów. Podczas części studyjnej wolontariusze mieli okazję zapoznać się z metodyką zajęć warsztatowych oraz tematyką dialogu międzykulturowego.  

 PL-SCI ZIELONA PRZESTRZEŃ (koło Szczecinka)

Workcamp zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Zielona Przestrzeń” działającego na rzecz zachowania tradycyjnego charakteru wsi, w której odbywał się projekt oraz środowiska naturalnego. Podczas zorganizowanego w tym miejscu workcampu wolontariusze pomagali w budowie nowego biura Stowarzyszenia w starej stodole, która ma pełnić funkcję ośrodka aktywności warsztatowej oraz proekologicznej i służyć lokalnej społeczności.

PL-SCI NEMOLAND (koło Jeleniej Góry)

Workcampy organizowane we współpracy z Fundacją Nemo w Karkonoszach, na granicy z Niemcami i Czechami. Jest to międzynarodowe centrum, które ma na celu promocję i rozwój regionu poprzez projekty konserwatorskie, ochronę i promocję kultury, wydarzenia ekologiczne. Wolontariusze podczas workcampów konstruowali i dekorowali kulturalne centrum legend Nemo.

 

PL-SCI OŚRODEK DLA CUDZOZIEMCÓW (Kolonia Horbów, koło Białej Podlaskiej)

W 2009 r. jeden z naszych workcampów po raz pierwszy odbył się w Kolonii Horbów/Zalesiu k. Białej Podlaskiej. Praca wolontariuszy polegała na organizowaniu gier, zajęć artystycznych, wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży z ośrodka dla cudzoziemców w Kolonii Horbów oraz dla najmłodszych mieszkańców okolic, w tym uczniów Zespołu Szkół w Zalesiu. Część studyjna projektu dotyczyła problematyki uchodźców w Polsce i na świecie. 

PL-SCI BOM (Poznań)


Workcamp polsko-niemiecko-czeski. Poznańska Grupa Teatralna BOM i parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia, wspólnie zrealizowali półkolonie o charakterze teatralnym dla dzieci objętych opieką organizacji Caritas na Podolanach w Poznaniu. Warsztaty, gry, zabawy oraz próby teatralne zaowocowały spektaklem na podstawie jednego z odcinków „Zaczarowanego ołówka”, słynnej w Polsce bajki dla dzieci. Oprócz pracy wolontariusze mieli okazję skorzystać z atrakcji kulturalnych, w jakie w tym czasie obfitowało miasto Poznań (koncerty, pokazy taneczne, DanceBox, urok kawiarni, wycieczka rowerowa i ognisko).

PL-SCI KORZECZNIK (k. Konina)


W Korzeczniku został zorganizowany workcamp przy współpracy z lokalną szkołą podstawową i Stowarzyszeniem „Z edukacją w przyszłość”, które działa przy tej placówce oświatowej. Podstawowym zadaniem było prowadzenie „półkolonii” dla dzieci z Korzecznika i okolic oraz przygotowanie artystycznej części festynu, który odbył się w trakcie workcampu. Podczas festynu wraz z dziećmi przygotowano wspólne tańce, konkursy dla publiczności, śpiewanie piosenek, przedstawienie kukiełkowe. 

 PL-SCI POGÓRZE PRZEMYSKIE (k. Przemyśla)


Workcamp organizowany we współpracy z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze. Projekt miał miejsce w Kalwarii Pacławskiej, małej miejscowości niedaleko Przemyśla. Na tych unikatowych w skali światowej terenach, od lat trwa walka o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego. Działania wolontariuszy pomogły postawiać́ kolejny krok w tym kierunku. Zajmowali się̨ inwentaryzacją gatunków owadów związanych z lasami pierwotnymi. W trakcie projektu uczestnicy zdołali uzupełnić́ zbierane dane o kolejne lokalizacje chronionego gatunku owadów, dzięki czemu gotowy raport został przekazany przedstawicielom leśnictwa. Razem z członkami PTTK wolontariusze znakowali też fragment prowadzącego do sanktuarium szlaku turystycznego. Projekt finansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

PL-SCI BIAŁY BÓR (k. Koszalina)


Biały Bór jest położony w województwie zachodniopomorskim, zamieszkany przez około 2,5 tysiąca mieszkańców, z czego około połowa to osoby narodowości ukraińskiej – jest to efekt masowych przesiedleń, które dotknęły przedstawicieli wielu narodowości (Polacy, Ukraińcy czy Niemcy) w czasie trwania i po zakończeniu II wojny światowej.  Zadaniem wolontariuszy workcampu było włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie (a później w uczestnictwo) mini festiwalu polsko-ukraińskiego, który odbył się 14 sierpnia 2010 r. Na festiwal złożyły się występy i happeningi, prezentowane wspólnie przez wolontariuszy i mieszkańców Białego Boru. Część studyjna dotyczyła rozmowy. jak kataklizm totalnej wojny wpłynął na losy jednostki, o prawie do posiadania swojej „małej ojczyzny” i o wypędzeniach oraz przymusowych przesiedleniach, które przetoczyły się przez całą Europę w XX w. 

PL-SCI MONAR GAUDYNKI (koło Ełku)

Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland współpracuje z Monarem w Gaudynkach już od 15 lat. Monar jest największą polską organizacją pozarządową zajmującą się głównie osobami uzależnionymi od narkotyków i zarażonymi wirusem HIV. W ośrodku w Gaudynkach głównie przebywa pierwsza grupa. Jego mieszkańcy pracują, żyją i biorą udział w grupowej terapii. Głównym zadaniem wolontariuszy jest integracja ze społecznością poprzez wspólną pracę (ogrodnictwo, sprzątanie, praca w kuchni, renowacja) oraz uczestnictwo w aktywnościach czasu wolnego. Wolontariusze wybrali się także razem z mieszkańcami ośrodka w podróż campingową do rejonu jezior.  

PL-SCI MONAR LIPIANKA (koło Ostrołęki)

Ośrodek „Monaru” w Lipiance zajmuje się głównie osobami uzależnionymi od narkotyków i usytuowany jest w urokliwym miejscu nad rzeką Narew w centralno-wschodniej części Polski. W ośrodku jest około 30 pacjentów w wieku 20-30 lat, którzy pracują, żyją i biorą razem udział w grupowej terapii. Głównym zadaniem wolontariuszy było integrowanie się ze społecznością poprzez pomaganie im w codziennej pracy (ogrodnictwo, sprzątanie, praca w kuchni, renowacja itp.) oraz branie udziału w aktywnościach czasu wolnego. Część studyjna dotyczyła problemu uzależnienia od narkotyków i terapii odwykowej.

PL-SCI Dębak


Workcamp realizowany we współpracy z Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Dębaku. Zadaniem wolontariuszy była organizacja czasu wolnego zarówno dla dzieci, jak i dorosłych przebywających w Ośrodku. Jedną z aktywności, które zaproponowali, była wspólna nauka języków: polskiego i angielskiego z domieszką hiszpańskiego. Ponadto były na co dzień organizowane gry, zajęcia sportowe, wspólne spędzanie czasu. Wszystko to sprawiło, że dzieci choć na chwilę zapomniały o przytłaczającej rzeczywistości. Wolontariusze mieli możliwość́ poznania sylwetek uchodźców, ich problemów, ale i zapoznania się̨ z kulturowymi aspektami regionów, z których pochodzili. Pobyt w Dębaku zakończył się̨ konkursem, w którym każde z dzieci, ale i dorosłych mogło zaprezentować́ coś charakterystycznego dla jego regionu pochodzenia; były więc tańce afrykańskie, czeczeńskie, jak i pokazy origami i śpiew. 

PL SCI Piątek


Workcamp organizowany we współpracy z Gminą Piątek. Celem projektu było zorganizowanie czasu wolnego grupie dzieci wiejskich w wieku 8-13 lat, które nie wyjeżdżały na wakacje. Stanowił on dla nich okno na świat i jedyną możliwość́ poznania ludzi z rożnych kultur. Do geometrycznego środka Polski (czyli do Piątku właśnie) zjechali wolontariusze, by podzielić́ się̨ swoimi pasjami i umiejętnościami. Mieli także możliwość́ kontaktu z polską kulturą ludową podczas „Pleneru z Wikliną”, który odbył się̨ w gospodarstwie agroturystycznym Państwa Maciejaków. Obejmował on między innymi warsztaty z wyplatania wikliny, lepienia z gliny oraz robienia wycinanek łowickich. Wolontariusze przekonali się̨ również̇, jak wygląda życie na terenie rolniczym, uczestnicząc w kilku zorganizowanych wycieczkach. Workcamp finansowany ze środków Stowarzyszenia Jeden Świat – SCI Poland oraz Gminy Piątek. 

PL-SCI Górki Wielkie

Workcamp zorganizowany we współpracy z Fundacją im. Zofii Kossak. Dzięki workcampowi Artystyczne Lato u Kossaków organizowane przez Fundację im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich otrzymało wsparcie grupy wolontariuszy z całego świata. W czasie trwania IV Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarzy, wolontariusze, którzy przyjechali na workcamp wykonywali różne prace w otoczeniu Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”. Wolontariusze po pracy chodzili kąpać́ się̨ w Brennicy, a wieczorami wraz z rzeźbiarzami oraz miejscowymi uczniami i studentami, organizowali wspólne kolacje i zabawy. Dzięki wolontariuszom, którzy przyjechali na workcamp oraz rzeźbiarzom z Włoch, Czech i Słowacji, schronisko Koss zamieniło się̨ w festiwal wielu kultur. 

PL-SCI Moje kreatywne wakacje (Poznań)

Workcamp organizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 7 w Poznaniu. Workcamp “Moje kreatywne wakacje” w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu został zorganizowany dla dzieci szkolnych, które latem pozostały w domu. Były to zajęcia o charakterze artystyczno-sportowym. Zostały prowadzone przez uzdolnioną i pełną entuzjazmu międzynarodową̨ grupę̨ wolontariuszy. Celem zajęć́ było kreatywne zorganizowanie czasu wolnego, pokazanie różnic i podobieństw kulturowych, aktywizacja lokalnej społeczności oraz nauka języków obcych. 

PL-SCI Marianow I i II


Rokroczne workcampy w Marianowie (nawet 2 w jednym roku) to wynik popularności zajęć organizowanych przez wolontariuszy. Dzieci przybywają licznie i chętnie angażują się̨ w aktywności sportowe, jak i plastyczno-artystyczne. Powstałe podczas nich prace: koszyki, kolczyki, obrazy malowane pastelami, woskiem i kredą zdobią każdą wystawę̨ urządzaną na koniec zajęć́ z twórcami ludowymi i wolontariuszami. Uczestnicy workcampu po pracy z dziećmi mają szansę zwiedzić́ Warszawę̨, a także sprawdzić́ swoją kondycję i koncentrację podczas wspinaczki na skrzynki oryginalnej aktywności, w których organizacja jest specjalnością̨ Stowarzyszenia „AXA”. Workcampy realizowane przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia AXA. 

PL-SCI Stargard Szczeciński


Workcamp organizowany we współpracy z Domem Dziecka w Stargardzie Szczecińskim. Celem workcampu było kreatywne zorganizowanie wakacyjnego czasu małym mieszkańcom domu dziecka. Ranki poświęcone były najmłodszym dzieciom (4-7 lat), a popołudnie starszakom (7-16 lat) dla których przygotowano m.in. warsztaty ekologiczne, zajęcia z recyklingu, gry i zabawy. Co drugi dzień́ nasi wolontariusze zapoznawali dzieci z krajem swojego pochodzenia. Dzieci w ramach prezentacji o Polsce przygotowały dla wolontariuszy polskie piosenki, naukę̨ trudnych wyrazów, a także wspólne lepienie aż̇ 300 pierogów! Dodatkowo lokalne stowarzyszenie „Centrum Otwarte Drzwi” zorganizowało dla dzieci i wolontariuszy podchody po Stargardzie połączone z poszukiwaniem skarbu. Inną, dodatkową atrakcją były warsztaty o ptakach, przygotowywane przez stargardzkich ekologów, czy też wspólna wycieczka do Szczecina. W czasie wolnym, wolontariusze pokonywali strach w parku linowym, zażywali morskich kąpieli w Świnoujściu, spacerowali nad pobliskim jeziorem Miedwie, bawili się̨ na festiwalu Woodstock. 

PL-SCI Unia Izerska


Workcamp organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Unia Izerska oraz Stacją Wolimierz. Projekt na pograniczu polsko-czeskim miał na celu między innymi proces rewitalizacji historycznego szlaku, który został przerwany ze względów politycznych po drugiej wojnie światowej. Zadaniem wolontariuszy było wybudowanie ścieżki rowerowej na starym nasypie kolejowym po dawnej kolei izerskiej, która znacząco ułatwiło kontakt i wspólne działanie aktywnym mieszkańcom przygranicznych wsi. Tempo prac sprawiło, że uroczyste otwarcie ścieżki na granicy nastąpiło jeszcze przed końcem workcampu. Oprócz wspólnej pracy międzykulturowy dialog rozwijał się̨ podczas wypraw po okolicznych atrakcjach turystycznych i wieczorów poświęconych poznawaniu innych kultur.  

 

PL-SCI MICHAŁOWICE K. WARSZAWY


Workcamp odbył się w Opaczy (gmina Michałowice k. Warszawy). Wolontariusze wsparli grupę lokalnych wychowawcow i włączyli się w organizację zajęc dla grupy dzieci, ktore wzięły udział w połkoloniach zorganizowanych przez Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach. W zajęciach uczestniczyło 30 dzieci z gminy Michałowice w wieku 6-15 lat, pozostających pod opieką lokalnego GOPS-u. Dla wielu wspolna zabawa, codzienny kontakt z wolontariuszami były prawdziwym „oknem na swiat”. Dzieci miały okazję poznac kultury i zwyczaje krajow i regionow, z ktorych przyjechali wolontariusze. Po pracy wolontariusze mogli do woli korzystać z bogatej oferty kulturalnej stolicy. Spacery po warszawskiej starowce, wizyta w Parku Łazienkowskim, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy w Muzeum Powstania Warszawskiego pozwoliły wolontariuszom poznac skomplikowaną historię i kulturę Polski.

PL-SCI POZNAŃ

Workcamp odbył się w Gimnazjum nr 63 w Poznaniu. Wolontariusze od poniedziałku do piątku prowadzili zajęcia z młodziezą w języku angielskim. Ich celem było zachęcenie młodych ludzi do posługiwania się obcym językiem, do przełamania bariery niesmiałości i nabrania większej pewnosci siebie. Jednocześnie uczestnicy poznawali różne kultury i siebie nawzajem poprzez wspólne gry, zabawy i tance. Popołudniami wolontariusze chodzili na długie spacery i zwiedzali okolicę. Nie zabrakło tez spotkan z tradycyjną kuchnią. Workcamp odbył się we wspołpracy z Gimnazjum nr 63 w Poznaniu oraz dzięki sponsorom, wsrod ktorych znalezli się: Auchan, Biedronka, Biuro Promocji Miasta, Chata Polska, Cukiernia, Makro, Pizzeria Da Luigi, Multikino, szkolny sklepik.  

PL-SCI STĘSZEW K. POZNANIA 

Wolontariusze swoją energią dzielili się podczas gry miejskiej oraz dożynek gminnych, w czasie których organizowali gry i zabawy dla dzieci i młodziezy. Ponadto każdy z zagranicznych gości miał możliwość wcielenia się w rolę nauczyciela i prowadzenia warsztatow językowych, które przyniosły dużo satysfakcji i radości nie tylko wolontariuszom, ale również mieszkancom Stęszewa i jego okolic. Każdy, kto w nich uczestniczył, zna teraz cyrylicę i podstawowe wyrażenia w językach gości, wie jaki jest najmniejszy region w Hiszpanii, potrafi zaśpiewać piosenkę po baskijsku. Workcamp został zrealizowany przy finansowym wsparciu Gminy Stęszew. 

PL-SCI INTEGRACJA DZIECI POLSKICH I ROMSKICH 

Celem workcampu w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodziezy „Stokrotka” było wsparcie wychowawców w ich codziennej opiece i organizacji zajęć dla dzieci będących podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to jeden z niewielu ośrodków w Polsce, które z powodzeniem integrują dzieci polskie i romskie. Wspólnie organizowali dla dzieci różne zabawy, gry sportowe oraz warsztaty plastyczne. Wyjścia na basen i do muzeów w ramach „Programu Lato w Mieście” były dla dzieci okazją do spędzania wakacji w ciekawy sposob, poznania różnych kultur i nauki języków.  

PL-SCI KRASOCIN K. KIELC

Podczas workcampu w Krasocinie przy wsparciu miejscowych nauczycielek, wolontariusze dzielili się swoimi pasjami i umiejętnościami z podopiecznymi. Wolontariusze mieli możliwość kontaktu z polską kulturą ludową podczas warsztatów lepienia pierogów z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich, zwiedzania lokalnej mleczarni i gościny w miejscowych domostwach oraz licznych wycieczkach historycznych i krajoznawczych. Workcamp był współfinansowany przez Gminę Krasocin, a zorganizowany we współpracy z krasocińskim oddziałem Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego.

PL_SCI MONAR MARIANÓWEK – WARSZTATY EDUKACYJNE (koło Kołobrzegu)

W ośrodku „Monar” w Marianówku jest około 50-60 pacjentów w wieku 15-25 lat, którzy pracują, żyją i biorą razem udział w grupowej terapii. W terapii mieszkańców Marianówka ważne miejsce zajmuje możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, stąd możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach. Głównym zadaniem wolontariuszy była integracja z mieszkańcami ośrodka poprzez udział w ich codziennych zadaniach oraz przygotowanie warsztatów artystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych dla/z rezydentami ośrodka.

 

PL-SCI MONAR WYSZKÓW

Wolontariusze wspólnie z pacjentami wykonywali codzienne obowiązki, od sprzątania (domu i terenu wokół ośrodka), gotowania poprzez pracę przy koniach na ośrodkowej stajni oraz remontowanie hostelu, w którym mieszkają osoby, które zakończyły terapię. Pobyt wypełniony był całą masą zajęć i atrakcji, od codziennej pracy, przez udział organizowanych integracyjnych zajęciach sportowych, ogniskach. W celu jak najpełniejszego wykorzystania wspólnego czasu zorganizowali narodowe dni wszystkich krajów. W danym dniu jedli regionalne potrawy, oglądali prezentacje dotyczące danego państwa, grali w tradycyjne gry, uczyli się narodowych tańców. Dodatkowo pojechali również na biwak nad rzekę, gdzie pływali kajakami, palili ogniska, tańczyli, grali w podchody. 

PL-SCI MUZEUM KULMHOF, CHEŁMNO NAD NEREM


Muzeum Kulmhof jest oddziałem Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, z którym nasze Stowarzyszenie współpracuje od wielu lat. Położone jest na terenie byłego niemieckiego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem. Obóz ten był pierwszym ośrodkiem masowej, natychmiastowej zagłady Żydów w Kraju Warty. Do podstawowych obowiązków wolontariuszy należało wstępne oczyszczenie zabytków archeologicznych (głównie przedmiotów osobistych ofiar) zmagazynowanych w Muzeum, ich wstępna konserwacja i zabezpieczenie, porządkowanie terenu muzealnego, porządkowanie i czyszczenie lapidarium (składającego się z żydowskich nagrobkow). Podczas projektu wolontariuszom udało się oczyścić ponad 1000 artefaktów. 

PL-SCI RURAL COMMUNITY CENTERS IN DŁUGOSIODŁO


Workcamp odbył się w uroczej miejscowości Długosiodło niedaleko Warszawy. Wolontariusze odwiedzali wiejskie świetlice, organizując zajęcia językowe, artystyczne i sportowe dla miejscowych dzieci. Wolontariusze przemieszczali się po terenie gminy na rowerach! Workcamp zorganizowany został we współpracy ze Stowarzyszeniem Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi. 

PL-SCI EAGLES OF POLISH WILDERNESS, POGÓRZE PRZEMYSKIE 

Podczas tego workcampu grupa wolontariuszy zajmowała się obserwacją i lokalizacją ptasich gniazd na terenie Pogórza Przemyskiego, gdzie od lat Fundacja Dziedzictwa Przyrodniczego stara się o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego. 

PL-SCI ANIMALS OF POLISH WILDERNESS, POGÓRZE PRZEMYSKIE 

Podczas workcampu grupa dziewięciu wolontariuszy zajmowała się identyfikacją gryzoni na terenie Pogórza Przemyskiego, gdzie od lat Fundacja Dziedzictwa Przyrodniczego stara się o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego.  

PL-SCI HISTORICAL CEMETERY, BIELSKO-BIAŁA

Wolontariusze prowadzili prace porządkowe na terenie starego, zabytkowego cmentarza ewangelickiego oraz podejmowali działania w celu promocji projektu „Ogrody Pamięci” (https://www.facebook.com/ogrody.pamieci). Wolontariusze mieli okazję poznać wielokulturowy charakter miasta Bielsko-Biała. Projekt zrealizowany został przez Komitet Ratowania Starego Cmentarza Ewangelickiego działający przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku.  

PL-SCI GET INSPIRED IN WĄGROWIEC

Projekt został zorganizowany we współpracy z burmistrzem Wągrowca oraz tamtejszą Miejską Biblioteką Publiczną. Zadaniem wolontariuszy było przeprowadzenie zajęć dla dzieci z wągrowieckich szkół podstawowych, by spędzić ciekawe i kreatywne wakacje. Odbyły się warsztaty artystyczne, gry planszowe, zajęcia sportowe, zajęcia w Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Durowo i wiele innych. 

PL-SCI RESTORARTION! K. JELENIEJ GÓRY


Workcamp zorganizowany we współpracy z Fundacją h/2. Wolontariusze prowadzili renowacje, prace porządkowe i ogrodnicze w Czerwonym Dworku – barokowym domu, będącym ośrodkiem rezydencji twórczych Fundacji. W praktyce oznaczało to odkuwanie cementu i oczyszczanie ścian; montaż instalacji elektrycznej; szlifowanie drewnianych elementów balkonu, okien, balustrady; olejowanie drewnianych ram łóżek; budowanie kamiennej ścieżki; sprzątanie garażu; rąbanie i układanie drewna. W czasie wolnym jadalnia wieczorową porą zamieniała się w salę filmową. Jeden z wolontariuszy przygotował prelekcję o neorealizmie w kinie włoskim, zorganizowano ognisko. Kilka wieczorów poświęconych było części studyjnej. Znalazł się też czas na gry – jenga, tabu, cards against humanity. Jedną z dodatkowych atrakcji była też wycieczka do pobliskiego pałacu w Wojanowie. 

 

PL-SCI JEWISH HERITAGE, WARSZAWA


Przez ponad tydzień międzynarodowa grupa wolontariuszy z pomocą poznańskich harcerzy porządkowała zabytkowy Cmentarz żydowski na ul. Okopowej w Warszawie. Organizator workcampu – Fundacja Dziedzictwa Kulturowego od trzech lat wspólnie z ochotnikami z Warszawy prowadzi prace na tej wyjątkowej nekropolii. W tym roku wspólnie z naszym Stowarzyszeniem postanowiono wystosować zaproszenie do wolontariuszy z zagranicy. Organizatorzy przewidzieli w programie spotkania dyskusyjne, wykłady oraz spacery tematyczne związane z zapomnianą kulturą żydowską w Warszawie, a także wizyty w muzeum POLIN czy w warszawskiej synagodze. Cmentarz jest w dużej mierze nieodkryty, dostęp do wielu kwater cmentarza jest utrudniony przez dziko rosnącą roślinność. Udało się uporządkować blisko ponad 3 hektary cmentarza.