O 2020 …. i dlaczego to wielka rzecz

W skrócie

2020 oznacza 100 lecie istnienia Service Civil International. By to uczcić, SCI organizuje warsztaty, zajęcia i dużo więcej. Poświęcamy chwile jako organizacja aby spojrzeć wstecz, na całą pracę, którą już wykonaliśmy i z niecierpliwością oczekujemy na wszystko co zrobimy.

SCI logo
volunteer

“Twentytwenty”, “Dwadzieścia dwadzieścia”

… to nasz pseudonim dla obchodów 100 lecia ruchu SCI oraz ruchu Wolontariatu Międzynarodowego. W 2020 roku dokładnie minęło 100 lat od kiedy po raz pierwszy został przeprowadzony wolontariat z udziałem międzynarodowych wolontariuszy w Verdun, we Francji.

100 lat wspierania pokoju, wymiany kulturalnej, odbudowy, przemyślenia i tak dalej, działania na rzecz sprawiedliwego i pokojowego społeczeństwa.

Jesteśmy dumni z tego co zostało osiągnięte i mając na uwadzę, że jeszcze nie skończyliśmy, uważamy że powinniśmy świętować wszystko, co zrobiliśmy jako organizacja.

I to jest dokładnie to, co zamierzamy robić przez 2020 rok. Świętowanie dla nas oznacza szerzenie przesłania pokoju poprzez działania, które będą otwarte dla wszystkich i wspieranie pokoju na wiele sposobów. Jest mnóstwo działań w ramach naszego głównego projektu 100 działań dla pokoju, skierowanych i podnoszących świadomość odnośnie rasizmu, nierówności, braku przemocy, zaangażowania obywatelskiego oraz wiele innych tematów. Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do Działań dla Pokoju, możesz przejrzeć się wszystkiemu co jest tu organizowane. Czytaj więcej tutaj!

Stowarzyszenie Jeden Świat Poznań

Oczywiście ten 100-letni kamień milowy jest doskonałą okazją do refleksji nad tym, co się obecnie dzieje i do stworzenia nowej wizji SCI i jej zrozumienia pokoju. Jednym ze sposobów, w jaki to robimy, jest nowa publikacja, która jest przeglądem historii SCI, ale to tylko jeden przykład.
Wszystkie nasze projekty będą skoncentrowane na realizacji poniższych celów.

Nasze cele 2020

Widoczność

Wszystkie projekty zawarte w wizji 2020 powinny dać ludziom wyobrażenie o tym, czym jest wolontariat międzynarodowy i jak wspieramy kulturę pokoju.

Wywrzeć wpływ

Uroczystość 100-lecia postrzegamy jako szansę na wywarcie wpływu na pokój! Przykładem może być projekt 100 działań na rzecz pokoju.

Wzrost

Rosnąca liczba projektów i workcampów pokazuje, że dobrze jest wspierać pokój. Uważamy, że każdy może się rozwijać poprzez wolontariat.

Wizja

Po 100 latach istnienia przyszedł czas by zastanowić się nad przeszłością i spojrzeć dokąd pójść w przyszłości. Dużą wartość ma dla nas poruszanie się naprzód.

Nasza historia

workcamp 1924
Someo (Szwajcaria), 1924, workcamp po lawinie
workcamp

Workcamp w Brynmwar (UK), 1931

workcamp 1924
Pierre Cérésole (trzeci od lewej) na spotkaniu Pojednania Międzynarodowej Wspólnoty w Bad Boll (Niemcy), 1924
workcamp 1967
Workcamp w Dhaka (BD), 1967
Ewakuacja 1937
Ewakuacja uchodźców w hiszpańskiej wojnie domowej, 1937
Workcamp 1948
Workcamp w Boussu-Bois (Belgia), 1948
Workcamp 1920
Formularz zgłoszeniowy na workcamp w 1920 r.

Historia Service Civil International rozpoczęła się 100 lat temu.

Oczywiście w ostatnim stuleciu wiele się wydarzyło, a historia SCI odzwierciedla to, co działo się na świecie. Mamy tak wiele informacji do przekazania, ale tutaj to tylko zwiastun, abyś mógł zacząć!

Porozmawiajmy o historii Service Civil International! Bez obaw, to krótka wersja.

Service Civil International to właściwie francuski sposób określania międzynarodowej służby cywilnej.

Określenie „służba cywilna” jest używana, by określić pracę pozamilitarną, przeważnie stosowane w obszarach, które mają duży wpływ na codzienne życie ludzi. Jak na przykład w dziedzinie zdrowia, edukacji, pierwszej pomocy itp.

Pierre Cérésole

SCI zostało założone przez Pierre Cérésole. Cérésole był Szwajcarem i wykształconym inżynierem, który nie wierzył w logikę wojny ani w wojsko w ogóle. Po tym jak zobaczył, jakie nieszczęścia spowodowała I Wojna Światowa, był zdruzgotany i postanowił podjąć działania. Był to punkt początkowy dla SCI, ruchu pokojowego i humanitarnego, który powstał w 1920 roku.

Zatem SCI zostało założone z wizją tworzenia kultury pokoju poprzez czyny i pierwszy wolontariacki projekt (zwany także workcampem) miał miejsce na dawnym polu bitwy pod Verdun we Francji w 1920 roku. Celem była odbudowa zniszczonej wioski i przywrócenie jej do zamieszkania. Ponadto był to znak pojednania między Francją a Niemcami, wzięli w tym udział jako międzynarodowa grupa, w tym również wolontariuszy z Niemiec.

Drugi workcamp zorganizowany przez SCI odbył się w Szwajcarii. Zadanie polegało na usunięciu gruzu ze wsi po zejściu lawiny. Wyjątkowość tego workcampu polegała na tym, że był to alternatywny model służby dla osób, które ze względu na sumienie odmówiły obowiązkowej służby wojskowej, jakiej żądały w tamtym czasie ich narody. W rezultacie ten obóz wspierał kampanię polityczną, by wprowadzić alternatywną służbą cywilną, która obecnie jest bardzo powszechna.

Rozwój workcampów

 

Od 1931 roku workcampy zaczęły rozszerzać się w inne miejsca i obszary zaangażowane społecznie – na przykład: projekty społeczne w Walii, pomoc rozwojowa w Indiach lub wspieranie sierot wojennych w Tunezji. To tylko kilka przykładów (pamiętaj, to skrócona wersja).

Ponieważ coraz więcej workcampów było organizowanych na arenie międzynarodowej po Drugiej Wojnie Światowej, potrzebna była formalna struktura. Zostały założone organizacje członkowskie SCI (nazywamy je Oddziałami) na całym świecie oraz Międzynarodowy Sekretariat. Teraz, gdy pojawiły się odpowiednie warunki do usprawnienia wymiany wolontariuszy, liczba workcampów, wolontariuszy i organizacji członkowskich ogromnie wzrosła. To był ogromny krok i całkiem przyjemny, jeśli pamiętasz, że wszystko zaczęło się od prostej idei pokoju, nie sądzisz?

Obecnie, SCI składa się z 41 Oddziałów/Grup i wciąż rośnie liczba organizacji partnerskich na wszystkich kontynentach. Krótko i długoterminowe projekty wolontariackie odbywają się na całym świecie, a procesy składania wniosków zostały zmodernizowane. Organizacja nadal wierzy w promowanie pokoju poprzez konkretne akty solidarności i współpracy międzynarodowej. Ale istnieje również przekonanie, że pokoju i pokojowych postaw można i należy się nauczyć i omówić. Seminaria, szkolenia i warsztaty poprzez edukację pozaformalną stały się dziś ważną dodatkową działalnością SCI.

Dzisiejsza misja jest taka sama jak 100 lat temu: promowanie kultury pokoju.

us_sci
100 years

Więcej o działaniach związanych z setną rocznicą można przeczytać tutaj, a o historii SCI w archiwum.

Workcamp
Część wolontariuszy na pierwszym workcampie w Esnes (Francja), 1920/1921
Workcamp
Pierre Cérésole wraz z jego żoną Lise, 1945
Workcamp
Działania po lawinie w w szwajcarskiej wiosce Someo, 1924
Workcamp
Workcamp w Warszawie, 1955
Workcamp
Workcamp w St. Stephan (Szwajcaria), 1948
Workcamp
Kooperacja między Wschodem i Zachodem, 1983
wolontariusze
Wolontariusze w Bukareszcie (RO), 1992