Nagrody

W uznaniu wysiłków w propagowaniu pokoju i zrozumienia między narodami Service Civil International zostało uhonorowane przez ONZ tytułem Posłańca Pokoju, a także wielokrotnie nominowane do Pokojowej Nagrody Nobla. Pełni ono rolę konsultanta przy UNESCO i Radzie Europy. Jest członkiem Komitetu Koordynacyjnego Międzynarodowej Służby Wolontariackiej (Coordinating Committee of International Voluntary Service – CCIVS) i Europejskiego Forum Młodzieży (European Youth Forum).

Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland zostało uhonorowane nagrodą im. Sergio Vieira de Mello za działania w dziedzinie promowania demokracji oraz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Kapituła Europejskiej Nagrody Obywatelskiej wyróżniła Stowarzyszenie tytułem Civi Europeao Praemium za kampanię promującą wolontariat i Europejski Rok Wolontariatu: Pasja – Współpraca – Możliwości. Otrzymaliśmy nagrodę od Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego za promocję idei wolontariatu międzynarodowego. W 2018 roku zdobyliśmy prestiżową Nagrodę Specjalną z okazji 25-lecia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za działania na rzecz edukacji pozaformalnej młodzieży.

nagrody