Koordynuj workcamp latem 2022

Czy chcesz…

…wesprzeć jedną z organizacji goszczących w Polsce w realizacji działań lokalnych w obszarze edukacji międzykulturowej, ochrony środowiska, i/lub na rzecz osób narażonych na dyskryminację (cudzoziemek i cudzoziemców w sytuacji uchodźczej, pacjentów ośrodków terapii uzależnień, dzieci ze środowisk defaworyzowanych, mniejszości etnicznych i in.)?

…zdobyć doświadczenie w koordynacji projektu?

…rozwinąć swoje umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku?

…zdobyć wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania zespołem i budowania lokalnego partnerstwa?

…przeżyć niesamowitą przygodę w duchu międzynarodowego wolontariatu?

…przyczynić się do budowania porozumienia ludzi różnych kultur i narodowości? 

To proste!

Prześlij do nas swoje zgłoszenie i koordynuj jeden z dwutygodniowych workcampów organizowanych przez Stowarzyszenie Jeden Świat latem 2022 roku!

Co oferujemy?

 – szkolenie poświęcone takim zagadnieniom jak: dynamika grupy, współpraca w międzynarodowym środowisku, wielokulturowość, zarządzanie projektem oraz idea workcampów (szkolenie jest nieodpłatne, Stowarzyszenie Jeden Świat pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz materiałów szkoleniowych). UWAGA!!! Szkolenie stacjonarne w języku angielskim odbędzie się w Poznaniu w terminie 25-27 marca i rozpocznie cykl działań przygotowawczych do koordynacji letniego workcampu;

– wsparcie doświadczonych osób przez cały okres przygotowań do projektu i trwania workcampu;

– wizytę przygotowawczą przed workcampem w miejscu realizacji projektu;

– dostęp do fachowych materiałów i publikacji oraz dodatkowych szkoleń, krajowych i zagranicznych;

– zwrot kosztów przejazdu na wizytę przygotowawczą i workcamp;

– ewaluację doświadczenia i umiejętności zdobytych w trakcie koordynacji;

– zaświadczenie dokumentujące zdobyte kwalifikacje;

Aby zostać koordynatorem/ką workcampu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w języku angielskim, do którego link znajduje się tutaj i przesłać go do dnia 28 lutego 2022 roku. Przed wysłaniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu.

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń dokonamy wyboru koordynatorów/ek workcampów. O podjętej decyzji poinformujemy do 8 marca.

Jeśli masz pytania, napisz do nas: incoming@poland.sci.ngo

marianow_workcamp
Active-citizens-fund@4x

Projekt „Together for Climate and Peace”, realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.