Dla biznesu

Wolontariat pracowniczy w międzynarodowym wydaniu

Wśród projektów wolontariackich w Polsce wyróżniają się, te realizowane w partnerstwie z biznesem. Mimo że jest ich coraz więcej, jest to wciąż nowa jakość, która łączy zróżnicowane środowiska, zaangażowanie i chęć realizacji wspólnych społecznych celów.

Stowarzyszenie Jeden Świat współpracuje z fundacjami korporacyjnymi, koordynatorami wolontariatu pracowniczego, zespołami odpowiedzialnymi za CSR i CCI w swoich firmach. Wszystkim zależy, by zaangażować się w projekty:

  • wartościowe
  • ważne społecznie
  • dobrze zorganizowane

 

Projekty naszego Stowarzyszenia pozwalają na realizację wolontariatu:

  • w Centrum Edukacji Globalnej i wsparcie szerokich działań edukacyjnych
  • w środowisku lokalnym, jak i międzynarodowym, zróżnicowanym kulturowo
  • we współpracy ze sprawdzonymi partnerami

Pozwalają one na integrację i wspólną pracę wolontariuszy Stowarzyszenia, w tym wolontariuszy międzynarodowych oraz wolontariuszy, którzy działają społecznie w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego w swoich firmach. Uważamy, że jest to wartością dodaną każdego przedsięwzięcia — otwiera na różnorodne style działania, rozwija komunikację i współpracę, przynosi dużo radości i satysfakcji. Działania trwają zazwyczaj od 1 do kilku dni, choć możliwe są także projekty długofalowe.

Celem jest zawsze wspólne wsparcie wartościowych inicjatyw społecznych, praca na rzecz lokalnych społeczności, instytucji i organizacji pozarządowych; w dobrej atmosferze, przy jasno wytyczonych zadaniach/celach i konkretnych działaniach.