Koordynuj z nami workcamp 2023

 

 

Co roku Stowarzyszenie Jeden Świat organizuje kilka — kilkanaście workcampów w Polsce. Poza grupą wolontariuszy i wolontariuszek z zagranicy w każdym z obozów bierze zwykle udział dwoje wolontariuszy z Polski – koordynatorów/ek, którzy są odpowiedzialni za wsparcie procesu integracji międzynarodowej grupy, a także za współpracę z organizacją goszczącą i naszym Stowarzyszeniem na etapie przygotowań, realizacji i ewaluacji projektu. Myślisz o rozpoczęciu przygody z wolontariatem w 2023 roku?

Czy chcesz:
✅ przeżyć niesamowitą przygodę w duchu międzynarodowego wolontariatu?
✅ zdobyć doświadczenie w koordynacji projektu?
✅ rozwinąć swoje umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku?
✅ przyczynić się do budowania pokoju i porozumienia między ludźmi różnych kultur i narodowości?

Jeśli Twoja odpowiedź na powyższe pytania brzmi TAK, to zachęcamy Cię do koordynowania jednego z workcampów, które organizujemy w 2023 roku w Polsce! W tym roku odbędzie się pięć dwutygodniowych obozów wolontariackich – dwa z nich z dziećmi i młodzieżą (w Warszawie i w Poznaniu) oraz trzy z osobami przebywającymi na terapii uzależnień w różnych ośrodkach Stowarzyszenia Monar.

Szkolenie dla koordynatorów/ek w 2023 roku

Pierwszym krokiem do zostania koordynatorem/ką jest udział w szkoleniu w Poznaniu 21-23 kwietnia, które poświęcone było takim zagadnieniom jak: idea workcampów, dynamika grupy, współpraca w międzynarodowym środowisku, wielokulturowość, rozwiązywanie konfliktów.

Uczestnictwo jest bezpłatne, a nasze Stowarzyszenie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz materiałów szkoleniowych.

Czego oczekujemy od uczestników i uczestniczek?

✅ znajomości j. angielskiego,
✅ otwartego umysłu,
✅ doświadczenia wolontariackiego (niekoniecznie z nami, choć pierwszeństwo będą miały osoby, które uczestniczyły w workcampie),
✅ umiejętności współpracy w grupie,
✅ ukończonych 18 lat.

Po szkoleniu

Każda osoba koordynująca workcamp, która ukończyła szkolenie, może liczyć na nasze wsparcie przez cały okres przygotowań do projektu i trwania workcampu. Przed rozpoczęciem workcampu bierze udział w wizycie przygotowawczej w miejscu realizacji projektu. Natomiast jesienią odbywa się spotkanie ewaluacyjne wszystkich koordynatorów_ek.

Masz pytania?: pisz na longterm@poland.sci.ngo lub zadzwoń 61 84 84 336.

Więcej o workcampach dowiecie się tutaj: