Koordynator workcampu — jak nim zostać?

Byłaś na workcampie i wróciłaś pełna pozytywnych wrażeń, z apetytem na nowe workcampowe doświadczenia? Chcesz spróbować swoich sił w nowej roli i zostać koordynatorem workcampu (campleaderem)?

 

Co roku Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland organizuje kilkanaście workcampów. Poza grupą wolontariuszy i wolontariuszek z zagranicy w każdym z obozów zwykle bierze udział dwoje wolontariuszy z Polski – koordynatorów/ek, odpowiedzialnych za wsparcie procesu integracji międzynarodowej grupy oraz współpracę z organizacją goszczącą i naszym Stowarzyszeniem na etapie przygotowań, realizacji i ewaluacji projektu. Wiosną campleaderzy biorą udział w kilkudniowym szkoleniu w Poznaniu, które przygotowuje ich do pełnienia tej roli z sukcesem!

 

Rola i obowiązki jako campleader workcampu

✅ reprezentowanie SCI w terenie i pomoc w zapewnieniu sprawnego przebiegu projektu
✅ współpraca z grupą wolontariuszy, Organizacją Goszczącą i SCI podczas projektu.
✅ pomaganie grupie w codziennym organizowaniu się
✅ pomaganie grupie w jak najlepszym wykorzystaniu czasu wolnego
✅ motywowanie grupy
✅ zachęcanie do wymiany międzykulturowej

Spróbuj swoich sił jako koordynator/ka!

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: incoming@poland.sci.ngo